Skip naar content

Nieuw: onderzoek naar impact Erasmus+ in het mbo

De meerwaarde van deelname aan Erasmus+ in het mbo, is goed terug te zien bij studenten. Denk aan toename in zelfvertrouwen, persoonlijke ontwikkeling en interculturele competenties. Ook docenten en instellingen zelf profiteren van deelname aan Erasmus+. Respondenten rapporteren verbeterde competenties om internationalisering te bevorderen bij docenten. Daarnaast zien ze verbeterde inbedding van internationalisering in de onderwijsinstelling na deelname aan Erasmus+. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek van Dialogic/OckhamIPS, naar de impact van Erasmus+ op het mbo.

Middelbaar beroepsonderwijs

Partnerschap via Erasmus+ biedt meerwaarde voor onderwijsprogramma

Via Erasmus+ kun je als mbo-instelling ook een partnerschap opzetten met buitenlandse organisaties en onderwijsinstellingen. In het mbo zijn veel genoemde doelen van zo’n partnerschap: nieuwe curricula en lesmethoden ontwikkelen, kennis van ondernemerschap opdoen en betere internationale relaties opbouwen. De impact is vooral groot op onderwijsprogramma’s. Maar liefst 86% van de respondenten gaf aan een verbetering te zien in het onderwijsprogramma na het afronden van zo’n partnerschap. Ook wordt die verbetering terug gezien in duurzame samenwerking met bedrijven (72%) en verbeterde structuur voor kwaliteit (67%).

Opstap naar innovatieve samenwerking 

Het effect van deelname aan Erasmus+ op innovatie zit vooral in de bredere samenwerkingsrelaties met externe partners, netwerken en samenwerkingsverbanden. Centers of Vocational Excellence (CoVE’s) zijn bedoeld om innovatie in het mbo regionaal een boost te geven. In het Programma Erasmus+ kan deelname aan partnerschappen of mobiliteit als opstap werken voor deelname aan een CoVE, een centrale actie. Dat geldt voor 60% van de respondenten die wel aan een CoVE deelnemen. 

Kansen voor techniek, welzijn, en bedrijfskunde & administratie

De onderzoekers analyseerden welke mbo-opleidingen veel gebruik maken van de uitwisselingsmogelijkheden van Erasmus+. Bij de studierichtingen kunst, onderwijskunde en toerisme gaan relatief veel studenten en docenten op uitwisseling of stage. Bij techniek, welzijn, en bedrijfskunde & administratie wordt er juist relatief minder gebruikgemaakt van de mogelijkheid om met Erasmus+ naar het buitenland te gaan voor stage of uitwisseling.

Bekijk alle onderzoeksuitkomsten

In het onderzoek vind je ook een overkoepelende analyse van de impact van Erasmus+ en conclusies en aandachtspunten. Daarnaast is er in het rapport meer te vinden over het effect op innovatie en het gebruik van de verschillende mogelijkheden van Erasmus+ binnen het mbo. Wil je hier meer over lezen? Download dan het complete onderzoeksrapport onderaan deze pagina.

Meer over de mogelijkheden van Erasmus+ in het mbo

Wil je inspiratie opdoen over de mogelijkheden van Erasmus+ in de sector mbo? Bekijk dan het verhaal van Bas, student aan het Grafisch Lyceum, over zijn stage in Zuid-Frankrijk. Wil je meer lezen over hoe een aanvraagprocedure eruitziet? Of ben je benieuwd wat het inhoudt om een small-scale partnership aan te gaan met een instelling in een ander land? Bekijk dan alle informatie over aanvragen en mogelijkheden.