Skip naar content

Mobiliteit buiten Europa

Sub-Sahara Afrika

Mobiliteit buiten Europa

Erasmus+ biedt voor het hoger onderwijs ook mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor mobiliteit van studenten en stafleden met een land buiten Europa.

Mobiliteit buiten Europa: Sub-Sahara Afrika

Na een jaar zonder call is er in 2022 weer een call voor de uitwisseling van studenten en stafleden met landen buiten de Europese Unie. De budgetten op Europees niveau voor de verschillende regio’s zijn inmiddels bekend, en daaruit blijkt dat voor Sub-Sahara Afrika het grootste budget beschikbaar gaat zijn.

Hoger onderwijs

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training promoot dit najaar specifiek samenwerking met deze regio en de Europese Commissie stimuleert geografische spreiding van het beschikbare budget. Aanvragen voor samenwerking met minder populaire landen worden daarom extra aangemoedigd.

Heb je contacten in Afrika en wil je deze uitbouwen tot een samenwerking? Dan zou je kunnen starten met het aanvragen van budget voor de uitwisseling van enkele stafleden. Of wil je Afrikaanse studenten een kans geven een semester aan jouw instelling te komen studeren, en daarmee ook een bijdrage leveren aan internationalisation at home door een diverse international classroom? Ook dan biedt Erasmus+ mogelijkheden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden? Of sparren over jouw idee en hoe je Erasmus+ daarvoor kan inzetten? Neem contact op met Marijn van Grunsven. Vraag daarnaast de coördinator Erasmus+ binnen je eigen instelling wat de interne procedure is om jouw projectidee op te nemen in de aanvraag.