Skip naar content

Budget Erasmus+ O&T Call 2024

Budget Erasmus+ Onderwijs en Training Call 2024

De budgetten voor subsidieaanvragen voor Erasmus+ Onderwijs & Training voor de actielijn KA1 zijn bekend voor Call 2024. Lees snel verder voor de budgetverdeling, criteria en protocollen. De budgetten voor KA2 worden binnen gepubliceerd op deze pagina.

Alle onderwijssectoren

Primair en voortgezet onderwijs totaal: € 20.723.708

 • KA1 Mobiliteitsprojecten: € 17.123.708. Dit budget wordt als volgt verdeeld:
  KA121 budgetaanvraag geaccrediteerde instellingen: € 15.411.337. Deadline 20 februari
  KA122 short-term projects: € 1.712.371. Deadline 20 februari 

Let op: dit calljaar is er in de sector primair en voortgezet onderwijs slechts één subsidieronde voor short term projects (KA122). De deadline voor het indienen van een aanvraag is 20 februari 2024. Mis de deadline niet.

Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie. 

De wijze waarop het budget wordt toegekend aan geaccrediteerde aanvragers, staat beschreven in het document ‘Rules for budget allocation’. Dit document is in overeenstemming met het kader dat is vastgesteld in de Programmagids.

 

Middelbaar beroepsonderwijs totaal: €  27.169.798

 • KA1 Individuele mobiliteit: €  24.069.798. Dit budget wordt als volgt verdeeld:
  KA1 budgetaanvraag geaccrediteerde instellingen: € 21.662.818 . Deadline 20 februari
  KA1 short-term projects: €2.406.980. Deadline 20 februari
   
 • KA2 Cooperation Partnerships: €  2.500.000
  KA220 - €  2.500.000. Deadline 5 maart
   
 • KA2 Small Scale Partnerships: € 600.000
  Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes
  Ronde 1 - € 300.000. Deadline 5 maart
  Ronde 2 - € 300.000. Deadline 1 oktober

Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie. 

De wijze waarop het budget wordt toegekend aan geaccrediteerde aanvragers, staat beschreven in het document ‘Rules for budget allocation’. Dit document is in overeenstemming met het kader dat is vastgesteld in de Programmagids. 

 

Hoger onderwijs totaal: € 48.316.263

 • KA1 Individuele Mobiliteit: € 43.816.263. Deadline: 20 februari
 • KA2 Cooperation Partnerships: € 4.500.000. Deadline: 5 maart
   

Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de verschillende protocollen. 

 

Volwasseneneducatie totaal: € 6.895.921

Binnen de actielijn KA1 kunnen er in calljaar 2024 meer projecten worden toegekend dan vorig calljaar. Ook voor de Cooperation Partnerships (KA220) is het budget verhoogd. Anders is dat bij de KA210 projecten (de Small-scale Partnerships). Daar is juist aanzienlijk minder budget beschikbaar.

 • KA1: € 1.869.295. Dit budget wordt als volgt verdeeld:
  KA1 budgetaanvraag geaccrediteerde instellingen: € 1.308.506,50. 
  Deadline 20 februari 2024
  Ronde 1 - KA1 short-term projects: € 392.551,95. Deadline 20 februari 2024

  Ronde 2- KA1 short-term projects: € 168.236,55. Deadline 1 oktober 2024
   
 • KA2 Cooperation Partnerships: € 4.336.626
  KA220 -  4.336.626,00. Deadline 5 maart 2024
   
 • KA2 Small Scale Partnerships: € 690.000. Dit budget wordt verdeeld over 2 rondes:
  Ronde 1 - € 345.000,00. Deadline 5 maart 2024
  Ronde 2 - € 345.000,00. Deadline 1 oktober 2024

 

Alle regels, procedures en criteria die gekoppeld zijn aan de budgetten zijn vastgelegd in de verschillende protocollen. Raadpleeg onze protocollen voor meer informatie. 

De wijze waarop het budget wordt toegekend aan geaccrediteerde aanvragers, staat beschreven in het document ‘Rules for budget allocation’. Dit document is in overeenstemming met het kader dat is vastgesteld in de Programmagids.