Skip naar content

Bijna 200 organisaties hebben een Erasmus Accreditatie!

Ook in 2023 zijn er weer organisaties bijgekomen met een Erasmus Accreditatie. In totaal zijn er nu maar liefst 193 geaccrediteerde organisaties! Zij laten zien dat zij ruime ervaring hebben met internationalisering en daar de komende jaren verder mee willen.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Een Erasmus Accreditatie maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen Erasmus+ in de toekomst makkelijker. Met een accreditatie hoeft een organisatie namelijk niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor nieuw budget is dan voldoende. Ook geeft het organisaties de ruimte om in hun eigen tempo de internationale activiteiten verder uit te bouwen.

De accreditatie is beschikbaar voor organisaties in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Het hoger onderwijs kent de ECHE (European Charter for Higher Education) met een vergelijkbare werking.

Aantal accreditaties in verschillende sectoren

Het aantal accreditaties per sector is nu als volgt:

  • In het primair en voortgezet onderwijs zijn nu 132 geaccrediteerde organisaties.
    (14 in Call 2020, 47 in Call 2021, 44 in Call 2022 en 27 in Call 2023)
  • In het middelbaar beroepsonderwijs zijn nu 49 geaccrediteerde organisaties.
    (37 in Call 2020, 3 in Call 2021, 4 in Call 2022 en 5 in Call 2023)
  • In de volwasseneneducatie zijn nu 12 geaccrediteerde organisaties.
    (2 in Call 2020, 4 in Call 2021, 3 in Call 2022, 3 in Call 2023)

Primeur: instelling met twee accreditaties

Voor het eerst heeft een organisatie, Koning Willem I College, een accreditatie voor zowel middelbaar beroepsonderwijs als volwasseneneducatie. Hoe zit dat? Veel mbo-instellingen bieden ook volwasseneneducatie aan. In dat geval kun je ook in aanmerking komen voor accreditatie binnen volwasseneneducatie. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om niet alleen met je mbo-studenten op mobiliteit te gaan, maar óók met volwassen leerders.

Werk jij in een mbo-instelling en biedt jouw organisatie ook volwasseneneducatie aan? Neem dan contact op met Marten Reinstra via ve@erasmusplus.nl

Accreditatie aanvragen

Ieder jaar is er een Call voor accreditatie-aanvragen. Eerdere ervaring met projecten van Erasmus+ is niet nodig bij een aanvraag. Wel moeten organisaties tenminste twee jaar bestaan en actief zijn in het desbetreffende veld. Heb jij interesse in accreditatie? Bekijk meer informatie op onze websitepagina over accreditatie.

Nog geen accreditatie?

Ook organisaties zonder accreditatie kunnen jaarlijks een aanvraag doen voor mobiliteitsprojecten. Voor volwasseneneducatie zijn er zelfs twee momenten in het jaar om een aanvraag te doen. Voor organisaties zonder accreditatie gelden restricties in aantal mobiliteiten (maximaal 30 deelnemers per aanvraag) en in aantal projecten (maximaal 3 projecten in 5 opeenvolgende jaren binnen de looptijd van Erasmus+ 2021-2027).

Meer weten?