Skip naar content

Adviesgesprekken Small-scale Partnerships Ronde 2 Call 2024 

Op dinsdag 1 oktober 2024 om 12:00 uur CET is de deadline voor de tweede subsidieronde van 2024. Tijdens deze subsidieronde is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor Small-scale Partnerships in het Primair en Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en in de Volwasseneneducatie.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Heb jij al een idee? 

Als je werkt aan een projectaanvraag, kun je een adviesgesprek aanvragen met medewerkers van het Nationaal Agentschap. Zij kunnen antwoord geven op je vragen en je advies geven over je idee. Een adviesgesprek duurt een half uur en vindt meestal online plaats.  

 • Voor Small-scale Partnerships kan je een adviesgesprek aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 augustus. We voeren de gesprekken tussen 2 september en 20 september.  

Hoe kan ik een adviesgesprek aanvragen? 

 • Download het projectopzetformulier voor jouw actielijn en onderwijssector op onze website (Bekijk de formulieren voor de verschillende sectoren: primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of volwasseneneducatie). Let goed op dat je het formulier voor Small-scale Partnerships (KA210) downloadt. 
 • Vul het projectopzetformulier volledig in. Tip: maak gebruik van onze Impacttool bij het opzetten en schrijven van je projectvoorstel. 
 • Mail het projectopzetformulier samen met een aantal voorstellen voor data en tijdstippen naar het team van jouw onderwijssector. Voor primair en voortgezet onderwijs is dat povo@erasmusplus.nl. Voor mbo mail je naar mbo-sector@erasmusplus.nl en voor volwasseneneducatie naar ve@erasmusplus.nl. Pas na ontvangst van het projectopzetformulier wordt een afspraak ingepland. Vermeld in de onderwerpregel van je e-mail dat het om een “Adviesgesprek KA210” gaat. 

Algemene informatie

 • Per aanvraag kan maximaal één adviesgesprek aangevraagd worden. 
 • Adviesgesprekken worden gevoerd naar gelang de beschikbaarheid van medewerkers van het Nationaal Agentschap. Er kan geen garantie geboden worden voor de mogelijkheid om een adviesgesprek te voeren. Adviesgesprekken worden ingepland op ‘first come first serviced’ basis. 
 • Aan een adviesgesprek kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Adviesgesprekken kunnen in het Nederlands of Engels gevoerd worden. 

Tijdens een adviesgesprek is het niet toegestaan

 • om geluid of filmopnamen te maken.
 • voor een subsidiebureau om namens een coördinerende organisatie een adviesgesprek aan te vragen en/of bij te wonen. 
 • om AI-programma’s (kunstmatige intelligentie) te gebruiken voor bijvoorbeeld het automatisch genereren van een transcriptie.