Skip naar content

Je krijgt als school de mogelijkheid om meerdere jaren aan een programma voor wereldburgerschap te werken

mbo-studenten van Zone.college met imkerpakken aan

Zone.college werkt aan wereldburgerschap met Erasmus Accreditatie

Het Zone.college in Oost-Nederland heeft sinds 2022 een Erasmus Acccreditatie als consortium. Het grote voordeel? ‘Onze zes vmbo-locaties werken nu meerdere jaren aan een programma voor wereldburgerschap. We bundelen onze krachten waardoor de werkdruk afneemt.’ Wij spreken Pieter Temminck, coördinator internationalisering, over Erasmus Accreditatie en hoe het Zone.college hier invulling aan geeft.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs

Bredere blik op de wereld 

Onze scholen liggen in Oost-Nederland en hebben een sterke binding met het platteland. 
Onze oorsprong ligt in het agrarisch onderwijs (AOC's) en het groen zit nog steeds in ons DNA. Duurzaamheid is voor ons dus belangrijk en dat is terug te zien in ons programma voor wereldburgerschap. 
 

Juist voor onze leerlingen is het van belang om een bredere blik op de wereld te ontwikkelen. Pieter Temminck

Accreditatie als consortium: gezamenlijke visie

Je kan als organisatie een Erasmus Accreditatie aanvragen voor een school, maar het is ook mogelijk om als consortium een aanvraag te doen. Waarom heeft het Zone.college daarvoor gekozen? ‘Onze verschillende locaties staan er nu niet alleen voor. Je committeert je als consortium ook aan een gezamenlijke visie. Zo kun je echt onderwijs maken van je mobiliteiten. Je hoeft maar één grote aanvraag in te dienen en daarna voor elke nieuwe ronde een verkorte aanvraag. Dat scheelt heel veel werk en dus ook werkdruk.’

Draagvlak binnen Zone.college voor wereldburgerschap

Op bijna elke locatie heeft de accreditatie ervoor gezorgd dat het internationaliseringsprogramma een boost heeft gekregen, zo vertelt Pieter. ‘Dat geldt voor de locaties die al actief waren en voor locaties die nog moesten opstarten. Ik ben vooral trots op de positieve ontwikkeling die op de verschillende locaties op gang is gekomen. Binnen alle lagen in de organisatie is het draagvlak voor dit programma toegenomen; van het management op de locaties tot en met ondersteunende collega’s zoals boekhouding. Dat is belangrijk omdat je elkaar nodig hebt en de mobiliteiten zorgen ook voor extra werk. Dat wordt sneller opgepikt als collega’s weten dat het om meer gaat dan alleen een reis naar het buitenland.’

Het succesvol ontwikkelen en uitvoeren van een programma voor wereldburgerschap is best een aardige klus. Dat lukt alleen als je binnen de gehele organisatie als team gezamenlijk optrekt. Pieter Temminck

Internationalisering in ontwikkeling: meerwaarde voor het lesprogramma

‘Er is veel enthousiasme op alle niveaus. Om dat positieve gevoel vast te houden, moeten wij ervoor zorgen dat de organisatie van de mobiliteiten minder werkdruk oplevert en (nog) meer bijdraagt aan het reguliere lesprogramma. Denk bijvoorbeeld aan een online lesprogramma waarbij leerlingen al vanaf leerjaar één via de lessen Engels in aanraking komen met hun leeftijdsgenoten in Spanje en Roemenië. Zo’n online programma biedt docenten Engels de kans om de taalvaardigheid van de leerlingen op een leuke manier te vergroten. 

Internationalisering@home is een volgende belangrijke stap die ervoor moet zorgen dat wereldburgerschap echt als meerwaarde voor ons lesprogramma wordt gezien. Pieter Temminck
Leerlingen Zone.college tijdens een internationaliseringsactiviteit

In de planning: Groen Wereldburgerschap

De prioriteiten liggen nu op het goed organiseren van de mobiliteiten en de ontwikkeling van het inhoudelijke programma waarbij de SDG’s centraal staan. In onze conceptnotitie staat “Groen Wereldburgerschap” waarmee wij internationalisering, burgerschap en duurzaamheid aan elkaar willen verbinden. De accreditatie geeft ons de mogelijkheid om hier de komende jaren aan te werken.’

Erasmus Accreditatie helpt bij het vormgeven van internationalisering

Wat adviseert Pieter organisaties die twijfelen over het doen van een aanvraag voor Erasmus Accreditatie? ‘Laat deze kans niet lopen. Je krijgt als school de mogelijkheid om meerdere jaren aan een programma voor wereldburgerschap te werken waardoor de kans groter is dat je wereldburgerschap een vaste plek kan geven in het bestaande curriculum. En dat is wat je uiteindelijk wil bereiken!’

Meer weten over Erasmus Accreditatie?

Ben je benieuwd of Erasmus Accreditatie ook interessant is voor jouw onderwijsinstelling? Lees meer op onze informatiepagina over Erasmus Accreditatie of bekijk de veelgestelde vragen.