Skip naar content

Het begin van Imke Kosman en Maaike Simons

Lanceringsevent Let’s begin!

Op 22 juni 2021 lanceren we vol trots het nieuwe programma Erasmus+!

‘Werken aan een duurzame wereld met gelukkige wereldburgers’

Leerkrachten Imke Kosman en Maaike Simons namen het uitwisselingsprogramma op Basisschool De Weijerwereld uit Boxmeer over van hun oud-collega’s en gingen er enthousiast mee aan de slag. Met het project Show me your world willen ze hun leerlingen laten kennismaken met andere culturen.

Primair en voortgezet onderwijs

Wat hebben jullie gedaan?

Imke: ‘Na een aantal jaren als partner te hebben deelgenomen aan verschillende projecten besloten we dat we bij een nieuwe projectaanvraag zelf de coördinerende school wilde zijn. Eigenwijs als we zijn, trokken we de stoute schoenen aan. We vonden het belangrijk om te kijken naar de onderwijsbehoeften binnen onze school. Hieruit kwam al snel naar voren dat meer aandacht voor kunstzinnige oriëntatie een grote wens vanuit het team was. Na een aantal maanden is een goede samenwerking ontstaan met scholen in Polen, Ierland, Griekenland en Turkije. In oktober 2019 vertrokken Maaike en ik naar Polen. Daar hebben we samen met een Poolse leerkracht een start gemaakt met de projectaanvraag. Terug in Nederland zijn wij deze verder gaan uitwerken en hebben de aanvraag in maart 2020 ingediend. In juli 2020 kregen wij te horen dat onze aanvraag was goedgekeurd. We sprongen een gat in de lucht!’

Hoe was het?

Maaike: ‘Na de zomervakantie zijn we met veel enthousiasme gestart met de uitvoering. We hadden veel contact met de verschillende partnerscholen en een datum voor de eerste uitwisseling met leerkrachten was dan ook snel gepland. In oktober hebben we elkaar voor het eerst ontmoet in Polen. Tijdens deze uitwisseling hebben we ons vooral gericht op de kennismaking en het praktisch vormgeven van het project. Ook hebben we meegedaan aan verschillende culturele activiteiten en we hebben ons verdiept in het Poolse onderwijssysteem. De planning voor de reizen was iij snel rond. Helaas gooide corona roet in het eten en kon de reis naar Ierland in maart 2021 niet doorgaan. We dachten deze toen nog naar mei te kunnen verplaatsen, maar dat bleek geen optie te zijn.’

Imke: ‘Omdat reizen niet mogelijk was en iedere school vorm moest geven aan het (thuis)onderwijs in de lastige coronatijd, schoof het project wat naar de achtergrond. Na heropening van de basisscholen in Nederland besloten Maaike en ik contact op te nemen met Erasmus+ om de voortgang van het project te bespreken. Al snel werd duidelijk dat het project door de pandemie niet meer kon worden uitgevoerd in het bedachte tijdspad. Gelukkig konden we een jaar uitstel aanvragen. Na overleg met de partners hebben we hiervan gebruikgemaakt.’

Wat heeft het gestart?

Imke: ‘De Weijerwereld heeft een lange historie met internationaliseringsprojecten. Twee inmiddels gepensioneerde leerkrachten hebben dit jarenlang verbonden aan het onderwijs op de school. Maaike en ik hebben het stokje mogen overnemen en zijn de uitdaging aangegaan om de coördinatie van het project op ons te nemen. Internationalisering is meer dan uitwisselingen tussen leerkrachten en leerlingen. Op De Weijerwereld nemen alle leerlingen deel aan het internationaliseringproject. Dit houdt in dat zij tijdens themaweken werken aan de uitvoering van het project. Denk aan Skypesessies tussen leerlingen en activiteiten van alle partnerscholen die vervolgens op de projectwebsite worden geplaatst. Door deze manier van werken is internationalisering op onze school duurzaam en niet alleen voor het selecte groepje leerlingen dat op uitwisseling gaat.’

Maaike: ‘Internationalisering is zichtbaar binnen onze school. Een goed voorbeeld daarvan is de Erasmus+ wand die meteen in het oog springt als je de hoofdingang van onze school betreedt. Hier plaatsen we de vlaggen van de deelnemende landen, ontvangen post en geschenken van de partnerscholen.’

Start met impact?

Imke: ‘Met het onderwijs op De Weijerwereld willen we onze leerlingen een passend en breed wereldbeeld meegeven, zodat zij opgroeien tot maatschappelijke, bewuste en nieuwsgierige mensen.’

Maaike: ‘Belangrijk daarbij is dat zij hun vaardigheden en kennis gericht kunnen inzetten, omdat zij hebben geleerd dat er een relatie is tussen cultuur, omgeving, onderwijs en ontwikkeling. Dit draagt bij aan een meer duurzame wereld met gelukkige wereldburgers. Vanuit Erasmus+ zijn wij benaderd om een accreditatie aan te vragen. Hier willen wij mee aan de slag gaan omdat dit nog beter past bij het duurzame karakter van internationalisering op De Weijerwereld. Kortom: wij blijven ons met veel enthousiasme inzetten voor internationalisering.’

Dit verhaal maakt onderdeel uit van de lancering van het nieuwe programma 2021-2027, met als thema Let’s begin. Op dinsdag 22 juni is een interactieve online lanceringsbijeenkomst voor iedereen die met Erasmus+ wil starten of doorgaan.