Skip naar content

Van online samenwerking via eTwinning, naar fysieke ontmoeting via Erasmus+

Nederlandse leerlingen van het Keizer Karel College ontmoeten na 2-jarige online samenwerking hun Poolse schoolpartners in real-life. Docent Boukje Jonkheer aan het woord over haar eTwinning exchange project.

Van online samenwerking via eTwinning, naar fysieke ontmoeting via Erasmus+

Via eTwinning kunnen scholen virtueel met elkaar samenwerken. Maar wist je ook dat virtuele projecten uitgebreid kunnen worden naar een fascinerende fysieke uitwisseling? Geschiedenisdocent, Unesco coördinator en coördinator internationalisering Boukje Jonkheer van het 'Keizer Karel College' in Amstelveen heeft van deze droom realiteit gemaakt. Samen met haar Poolse schoolpartner Karolina Majk van het 'XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego' in Warschau hebben zij hun samenwerking naar een hoger niveau getild.

Primair en voortgezet onderwijs

Van online samenwerking naar fysieke uitwisseling 

Het begon allemaal 2 jaar geleden toen Boukje haar Poolse schoolpartner leerde kennen via eTwinning. Na hun vorige succesvolle project ‘Strong and Independent Women from our History’ was het nu tijd om een nieuw thema aan te kaarten, namelijk: Cultureel Erfgoed. Tijdens hun project ‘Cultural Heritage for the Future’ wilde de scholen elkaar ook daadwerkelijk bezoeken. Afgelopen januari was het zover; de Poolse leerlingen zijn 5 dagen op bezoek geweest en vice versa. Een unieke ervaring om nooit te vergeten.  

Na 2 succesvolle online-projecten waar meerdere landen bij betrokken waren, hebben zij de keuze gemaakt om via de Erasmus Accreditatie op fysieke exchange te gaan met hun leerlingen om het cultureel erfgoed van het partnerland van dichtbij te kunnen waarnemen. Sinds vorig jaar is Boukje begonnen met het vervangen van de stedentrips bij het Keizer Karel College met uitwisselingen. Het afgelopen jaar hebben zij vijf uitwisselingen georganiseerd, waarvan de laatste de reis naar Warschau is geweest. De uitwisseling van en naar Warschau is uit een eTwinning-project voortgekomen. Deze uitwisseling is een extra curriculaire activiteit die Boukje bij het Keizer Karel College verzorgt, naast de blended eTwinning-projecten in het curriculum. 

De eerste drie maanden: Friendship without borders 

Als geschiedenisdocent vindt Boukje het belangrijk dat haar leerlingen bewust worden van wat zij belangrijk vinden aan hun cultuur, zowel materieel als immaterieel cultureel erfgoed. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Poolse en Nederlandse tradities? Voordat de leerlingen op fysieke uitwisseling gingen, leerden ze elkaar alvast kennen via eTwinning. De leerlingen zijn voor de zomervakantie al aan elkaar gekoppeld via videomeeting, daarnaast hebben ze ook elkaars telefoonnummers uitgewisseld. Dit maakt de communicatie gemakkelijker. “Tussen de scholen heerst een hecht community gevoel” vertelt Boukje. De studenten leren over het cultureel erfgoed van het partnerland door samen taken voor te bereiden die tijdens het verblijf van de leerlingen in het partnerland zullen worden uitgevoerd. Tijdens de eerste drie maanden van het project leerden de leerlingen Polen en Nederland kennen. Ze ontwikkelde in internationale groepjes een slogan en het logo van het project en kozen daarna middels een survey de beste, namelijk: ‘Friendship without borders'.  De Twinspace (de online werkruimte van eTwinning) wordt gebruikt voor alle publicaties en samenwerkingen. 

Bij elkaar op bezoek 

In januari en maart van dit jaar verbleven de leerlingen daadwerkelijk op de partnerscholen. Tijdens hun verblijf van een week hebben ze de hoofdtaken van het project uitgevoerd: leren over het culturele erfgoed van Polen en Nederland op het gebied van kunst en immaterieel cultureel erfgoed. Onderwerpen zoals Sinterklaas en Paarse vrijdag waren met name erg interessant. In Polen zijn de homorechten namelijk heel anders dan in Nederland en juist om die reden vindt Boukje het van belang om dit onderwerp ter sprake te brengen, zo kunnen de leerlingen hun mening erover uiten en van elkaar leren.  

Doel van het project: interesse wekken en cultureel bewustzijn 

Het doel van dit project en de uitwisselingen was het wekken van interesse en nieuwsgierigheid van de leerlingen in andere culturen. Het bewust worden van het Europees cultureel erfgoed en hun eigen cultuur en tradities, door het te presenteren aan hun buitenlandse leeftijdsgenoten. Competenties die ze hebben ontwikkeld tijdens dit project zijn creativiteit, Engelse taalvaardigheden, presentatie vaardigheden, interculturele communicatievaardigheden en het zijn van een gastheer of gastvrouw. Zo hebben de leerlingen tijdens de fysieke uitwisseling elkaar moeten helpen met het openbaar vervoer en dergelijke praktische zaken. Ook toonden de leerlingen interesse in elkaars taal, zo wilden ze bijvoorbeeld weten hoe je ‘gelukkig nieuwjaar’ zegt in het Pools en Nederlands. Er stonden allerlei leuke interactieve activiteiten op de planning, zoals uitstapjes, samen hapjes maken en presenteren aan gastouders. ‘’De leerlingen waren heel erg enthousiast’’ vertelt Boukje.  

"Probeer ook de schoolleiding mee te krijgen, dat is heel belangrijk en zo veel mogelijk collega’s" Boukje Jonkheer - docent Keizer Karel College

Tips aan andere docenten 

Als tip aan beginnende eTwinning docenten geeft Boukje: sluit aan bij een bestaand project, werk samen met iemand die ervaring heeft en check de oproepen op social media. Voor gevorderde eTwinning docenten vindt Boukje het heel belangrijk dat je het niet in je eentje organiseert, maar samen met een of meerdere collega’s, het bespaart je veel tijd en inspanning. Je moet kunnen sparren, vindt Boukje. “Probeer ook de schoolleiding mee te krijgen, dat is heel belangrijk en zo veel mogelijk collega’s”, zegt Boukje. Daarnaast adviseert Boukje ook een Erasmus Accreditatie te krijgen, voor het organiseren van zulke fysieke uitwisselingen. Als laatste merkt Boukje op “probeer de thema’s van de VN en de 17 SDG goals mee te nemen in je lessen.” 

Voor het komend schooljaar heeft Boukje nog meer uitwisselingen op de planning staan dan dit jaar, dit vanwege de succesvolle samenwerkingen die Boukje tot nu toe heeft gehad! Boukje kijkt hier vol enthousiasme en positiviteit naar uit.  

Zelf aan de slag

  • Wil je ook starten met een virtuele uitwisseling via eTwinning? Kijk dan op www.etwinning.nl.  
  • Wil je juist jouw project verdieping geven via een fysieke uitwisseling. Kijk dan naar de mogelijkheden van Erasmus+