Skip naar content

Inclusieve innovatie bij sociale werkvoorziening met Erasmus+

Motivatie en zelfvertrouwen vergroten bij medewerkers met een beperking

Hoe vergroot je motivatie en zelfvertrouwen bij medewerkers met een beperking? Amfors, de sociale werkvoorziening in Amersfoort, ging met dit vraagstuk aan de slag. Dat deed ze samen met het Franse ontwikkelbedrijf AMIPI uit Nantes. Dankzij subsidie van Erasmus+ konden ze elkaar bezoeken, kennis uitwisselen over verschillende methodes en nieuwe ideeën ontwikkelen. Wat deze internationale samenwerking opleverde? Dat vertelt Joran Westerink, projectmanager bij het Amfors Inclusive Fieldlab.

Volwasseneneducatie

Amfors & AMIPI: samenwerken aan ontwikkeling van medewerkers

‘Amfors is de sociale werkvoorziening voor de regio Amersfoort. Wij bieden werk aan ongeveer 800 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zelf ben ik projectleider binnen het Inclusive Fieldlab. Dat is het innovatieprogramma van Amfors. Met verschillende projecten proberen wij het werk leuker, makkelijker en langer vol te houden te maken. Het project dat we hebben gedaan met AMIPI met subsidie van Erasmus+ heet: Motivation and self-confidence for workers with disabilities. Het doel is om kennis uit te wisselen over methodes die wij gebruiken voor het ontwikkelen van onze medewerkers.

Kennis delen over coaching en innovatie

‘De subsidie van Erasmus+ heeft ons enorm geholpen doordat we elkaar op locatie konden bezoeken. We wilden graag meer kennis met elkaar delen over onze eigen methoden. Zo vertelden wij over onze manier van innoveren en over een mede door ons ontwikkelde coachingsmethode. AMIPI vertelde ons op hun beurt over hun gebruik van de mimetische theorie en hoe zij hun medewerkers voorlichting geven in de neurologie van het leren.  De mimetische theorie stelt dat mensen vooral leren van een ander. Dit is iets wat bij Amfors veel gebeurt, het is mooi om dat vanuit deze theorie te kunnen onderbouwen.’

Door elkaar te kunnen bezoeken zie je pas écht wat de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende organisaties zijn. Zo word je creatief en kom je tot de beste ideeën. Joran Westerink

Wat levert internationale samenwerking op?

AMIPI en Amfors hebben hetzelfde doel, maar een verschillende aanpak. 'We werken beiden aan het bevorderen van het gevoel van zelfvertrouwen, competentie en verbondenheid bij onze medewerkers. Door dit project zijn we kritischer gaan kijken naar de keuzes die wij maken. Soms voelen keuzes vanzelfsprekend, bijvoorbeeld door de politieke situatie waar we ons in bevinden. Door te zien welke keuzes AMIPI maakt, kregen wij een spiegel voorgehouden die ons hiermee hielp. Bij AMIPI wordt de ene persoon in het werk ter inspiratie boven de ander gezet. Bij Amfors hechten we juist veel waarde aan dat iedereen gelijk is. Dit was interessant om te zien en heeft ons doen afvragen hoe deze werkwijze bij Amfors zou werken.’

Impact: kennis organisatiestructuur en diversiteit aan werksoorten

‘De grootste impact zien wij met name bij AMIPI. AMIPI zocht naar een manier om meer diversiteit aan werksoorten te kunnen bieden. Hier hebben wij goed in kunnen adviseren. Zo kon AMIPI bij ons zien hoe werksoorten worden verdeeld onder afdelingen en medewerkers en hoe we dit plannen. Als belangrijkste impact op de langere termijn, verwacht ik de kennis over elkaars organisatiestructuur. AMIPI vroeg ons ook om mee te denken in een Frans onderzoek over de invulling van ontwikkelbedrijven. Dat is een onderzoek vanuit de Franse overheid naar de manier waarop andere landen de ontwikkelbedrijven vormgeven, om zo meer te leren hoe dat in Frankrijk kan.’

Zorg voor een vaste projectgroep met de partner(s). Zoek elkaar ook informeel op, dan leer je elkaar het beste kennen. Joran Westerink

Weet wat je doel is, maar sta open voor onverwachte opbrengsten!

Heeft Joran tips voor andere organisaties, zoals gemeenten, die overwegen een aanvraag bij Erasmus+ te doen? ‘Zorg dat je een goed idee hebt van wat je zou willen leren van een Erasmus+ project, maar sta ook open voor bijvangst. Het laagdrempelig samenwerken met organisaties uit andere landen kan je onverwachte lessen brengen en een spiegel voorhouden.’

Small-Scale Partnerships: op kleine schaal internationaal samenwerken

Dit project was een kleinschalig partnerschap. Bij Erasmus+ valt dit onder de actielijn KA210. Met deze subsidiemogelijkheid kun je als Nederlandse organisaties kleinschalig samenwerken met instellingen en organisaties in Europa. Bijvoorbeeld om de organisatiecapaciteit te versterken en doorontwikkelen en goede voorbeelden uitwisselen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een Small-Scale Partnership?