Skip naar content

LED2LEAP: landschap van de toekomst

Kinderen die aan het project LED2LEAP werken

LED2LEAP: landschap van de toekomst

Hoe geef je op een democratische manier vorm aan de omgeving? En hoe geef je mensen die normaal gesproken niet altijd gehoord worden een stem? De nieuwe generatie planners en ontwerpers gaat niet vóór, maar mét mensen aan de slag. In het project LED2LEAP werkten docenten, onderzoekers en medewerkers van Ngo’s hier samen aan in een serie Living Labs.

Hoger onderwijs

LED2LEAP staat voor landscape Education Democracy to Leadership, Empowerment, Agency and Partnership. Stichting LE:NOTRE Institute is coördinator en werkt samen met partnerorganisaties in Italië, Duitsland, Zweden en Hongarije. Het doel was om samen nieuwe manieren van onderwijs toe te passen en zo community’s te betrekken. Dit deden ze door seminars, Living Labs en workshops in te zetten. ‘We volgden de methode van participatory action learning and action research,’ zo vertelt onderzoeker Jeroen de Vries. Dat wil zeggen dat onderzoekers én deelnemers samen werken aan een oplossing. De partners, studenten en community’s leren zo van elkaar.  

Living Lab: wat is dit precies? 

Een Living Lab is eigenlijk een soort proeftuin. Ieder partner kan zelf bepalen hoe ze deze invullen. De lokale labs verschillen ook van karakter en benadering. De invulling van het lab hangt af van de vraagstukken en deelnemers. Zo was er de Dr. Ámbédkar School in Miskolc-Hongarije, die in slechte staat was en weinig steun kreeg van de gemeente. In de Braike-buurt in Nürtingen-Duitsland was er behoefte aan meer groen en openbare ruimte. In Lucca, Italië, stond een verlaten klooster dat in verval raakte. Hiervoor gingen we op zoek naar nieuwe functies die in overeenstemming zijn met de principes van de kloosterorde. 

Contact maken met verschillende community’s 

‘Tijdens het project hebben we nieuwe participatiemethoden ontwikkeld. Zo konden we gemakkelijker contact maken met mensen die anders niet gehoord worden of op een andere manier communiceren. Studenten leerden hoe makkelijk het is om mensen te betrekken door spelmethoden toe te passen. Denk aan: levende standbeelden, een klein protestbureau met playmobilpoppetjes en het samen bouwen aan kunstwerken.’ 

Deelnemers van LED2LEAP aan het werk aan een kunstwerk

Internationale samenwerking: gezamenlijke waarden, verschillende invulling 

‘Internationalisering was belangrijk omdat we zo verschillende culturen en manieren van participatie en onderwijs bij elkaar brachten. Daardoor leerden we van elkaar en werden ons ook bewuster van onze eigen waarden, houding en vaardigheden. In het begin hebben we gezamenlijk onze waarden voor het project bepaald en er een poster van gemaakt. Die deelden we met volgende groepen studenten. De subsidie van Erasmus+ was belangrijk om de reizen en het verblijf voor de internationale workshops, staftrainingen en projectbijeenkomsten mogelijk te maken. Daarnaast natuurlijk om de publicaties tot stand te brengen en goed vorm te geven.’ 

Impact: van student tot politie en van docent tot buurtbewoners 

 • Studenten hoger onderwijs 
  Een student aan de Hungarian University of Agriculture and Life Sciences gaf aan dat ze nu haar motivatie voor haar vak had gevonden. Een andere student zei: ‘Geloof in wat je doet, heb de passie om dingen tot stand te brengen en je dromen waar te maken!’

    

 • Docenten hoger onderwijs 
  De docenten aan de hogeschool uit Duitsland, en universiteiten in Italië, Zweden en Hongarije leerden andere manieren van onderwijs toe te passen en merkten hoe participatie een meerwaarde kan geven. Veel gaan door met living labs en het verbeteren van de omgeving van buurten. 

   

 • Leerkrachten in het basisonderwijs 
  Leerkrachten van verschillende basisscholen in Hongarije merkten dat een project en workshop veel aandacht genereerden. De plannen hielpen hen om de omgeving, het landschap te verbeteren. 

   

 • Politie in Duitsland 
  De politiemensen in Duitsland vonden het leuk dat zij ook konden demonstreren als Playmobilpoppetjes. Zij mogen niet aan demonstraties meedoen. 

   

 • Buurtbewoners in Nürtingen, Duitsland 
  De buurtbewoners merkten dat ze nadat ze elkaar ontmoetten op de landschapsfestivals ze meer samen gingen werken. Ook waren ze meer bewust van hun eigen buurt en dat ze, als ze gezamenlijk hun wensen duidelijk maken, er veel mogelijk is. Bijvoorbeeld om de groene ruimte in buurttuinen te behouden. 
Kinderen die aan het project LED2LEAP werken

Impact: lange termijn  

Naast de positieve impact die het project had op de verschillende deelnemers, is er ook impact zichtbaar op langere termijn. Het project is niet voor niets bestempeld als Good Practice. Zo is bijvoorbeeld de Dr. Ámbédkar School beter gehoord door het stadsbestuur. De school heeft hulp gekregen om het dak en de omgeving van de school op te knappen, de docenten voelden zich gesteund. Ook maakten we een plan voor de schoolomgeving. Een buurt in Duitsland heeft baat bij de discussie over meer groen in de stad. Dit heeft er nu toe geleid dat een klein groengebied beschikbaar is gesteld. Het klooster in Lucca is nu overgedragen aan de gemeente. Die maakt gebruik van onze voorstellen om het verder te ontwikkelen. 

Grenzen verleggen voor een nieuwe samenwerking 

Het consortium werkt nu met nieuwe partners uit Griekenland samen in een volgend Erasmus+ Project: ‘Open Landscape Academy.’ Dit project wordt gecoördineerd door de Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Er is een samenwerking met verschillende partners uit Hongarije, Italië, Griekenland, de Verenigde Staten en Nederland. 

Internationale samenwerking: vergeet Ngo’s niet!

‘Neem als basis voor het samenwerkingsverband een aantal partners die je goed kent met wie je samen de doelen formuleert. Beperk je niet tot onderwijsinstellingen, maar neem ook Ngo’s op, omdat deze een ander perspectief brengen en sterkere banden met de lokale groepen hebben. Creëer een samenwerkingsverband met mensen uit verschillende delen van Europa, zodat je kunt leren van verschillende manieren van benadering.’ 

Twee praktische tips voor je project van start gaat 

Start jij binnenkort met subsidie van Erasmus+ ook een internationaal project? Jeroen heeft twee concrete adviezen: 

 • Verdeel het budget voor reis en verblijf niet van tevoren onder de partners. Beheer het centraal zodat je optimale flexibiliteit en effectiviteit van het budget hebt. 
 • Neem in het begin echt goed tijd om ieders stem te horen. Dat kun je het best in een startworkshop ter plekke doen. Het kan ook online door bijvoorbeeld van een Mural-bord gebruik te maken.