Skip naar content

De + van Hogeschool Utrecht

docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Laaggecijferdheid speelt niet alleen in Nederland

Wie laaggecijferd is, heeft moeite met situaties waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. Net als laaggeletterdheid heeft laaggecijferdheid grote invloed op iemands dagelijks leven. In het Erasmus+ project Common European Numeracy Framework werkt Hogeschool Utrecht samen met partners uit Ierland, Spanje en Oostenrijk. Met als doel een breed gedragen en goed onderbouwd raamwerk te ontwikkelen dat als basis kan dienen voor nationale, regionale en lokale initiatieven om laaggecijferdheid bij volwassenen te bestrijden. Kees, Floor, Sandra en Marieke vertellen hun verhaal.

Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

Kijk hier naar hun verhaal:

Bij Hogeschool Utrecht houdt Lector Kees Hoogland zich bezig met hoe mensen omgaan met de kwantitatieve kant van de wereld. ‘In Nederland zijn meer laaggecijferden dan laaggeletterden, terwijl 99% van het budget naar laaggeletterdheid gaat en hooguit 1% naar laaggecijferdheid. Dat is een blinde vlek.’ Het omgaan met allerlei cijfers en diagrammen belemmert mensen om optimaal te functioneren in de maatschappij. Kees: ‘Het ontwikkelen van gecijferdheid is veel meer dan sommetjes maken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met geld? Als mensen zien dat het daarover gaat, snappen ze dat het belangrijk is om ermee aan de slag te gaan.’

Floor Banning van Probiblio : ‘Met het programma dragen we bij aan bewustwording rond het thema en lokale bibliotheken onderzoeken wat laaggecijferden nodig hebben.’ Volgens Sandra van Maurik van Bibliotheek AanZet is niet altijd even zichtbaar dat mensen moeite hebben met rekenen. ‘Dat is het lastige. Niet iedereen ervaart het als een probleem. Vooral als iemand hulptroepen in zijn omgeving heeft om te helpen. Dat is waar de bibliotheek in actie komt. Mensen moeten zichzelf kunnen redden, ook als die hulpbronnen plotseling wegvallen of er even niet zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving.’

Erasmus+ is gericht op internationale samenwerking en wil kwetsbare groepen innovatieve oplossingen bieden. ‘Een aantal jaar geleden zijn we met vier partners en steun uit veel andere landen een raamwerk gaan maken om de ontwikkelingen in alle landen te ondersteunen’, aldus Kees. ‘In het hele proces op de achtergrond is Erasmus+ daarbij een mooie steun geweest.’

Veel mensen hebben negatieve ervaringen met getallen. Marieke Bor de Vries van Hogeschool Utrecht: ‘Bijvoorbeeld omdat ze altijd te horen hebben gekregen dat ze het niet goed hebben gedaan. Getallen zijn niet zo heel erg moeilijk maar als je er bang voor bent, ga je ze uit de weg.’ Kees: ‘Natuurlijk speelt deze problematiek niet alleen in Nederland. In Europa is het een erkend thema en het zou heel goed zijn om daar in deze technologische, gedigitaliseerde samenleving wat aan te doen.’