Skip naar content

Terugblik Event Erasmus+ 'How to Make Impact'

Terugblik Event Erasmus+ 'How to Make Impact', 10 december 2019

Succesfactoren en bouwstenen voor succesvolle projecten Erasmus+ stonden centraal op het Event Erasmus+ ‘How to Make Impact’ dat op 10 december 2019 plaatsvond in Media Plaza te Utrecht. Marcelis Boereboom (OCW) benadrukte met zijn afsluitende speech het belang en de meerwaarde van internationale samenwerking.

Alle onderwijssectoren Jeugd & jongerenwerk

Tijdens het event werd met 200 genodigden uit alle onderwijssectoren en de jeugdsector ingegaan op overkoepelende thema’s voor het creëren van impact met Erasmus+. Lem van Eupen (directeur Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training) lichtte tijdens de opening de keuze voor het thema toe:

“Als je naar het buitenland gaat om een stage te volgen, te studeren, een jongerenuitwisseling te doen of om les te geven, dan is dat geen losstaande activiteit. Voor alle projecten Erasmus+ is de vraag van belang: aan welke fundamentele verandering draag je bij,  op individueel, organisatie- en maatschappelijk niveau?”

Jojanneke de Waal (hoofd Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd) vulde aan: “Ik ben enorm trots op het programma. Het raakt me iedere keer weer om te zien wat voor persoonlijke impact de deelname van jongeren aan een project Erasmus+ heeft – of het nu een uitwisseling, jongeren in dialoog met beleidsmakers of Europees vrijwilligerswerk betreft.”

De succesvolle projecten Wij(k)!, Graafschap College is Going Abroad, iExpress myself, ESSENCE en VIME werden voor het voetlicht gebracht.

Bouwstenen voor het creëren van impact

Het programma Erasmus+ stimuleert het leren van elkaar, over de sectorgrenzen en landgrenzen heen. Tijdens het Event Erasmus+ werden vijf good practices voor het voetlicht gebracht: ESSENCE (Hogeschool Utrecht),  VIME (ITTA), iExpress Myself (Koninklijke Visio), Wij(k) in Verandering! (IDEA Utrecht) en Graafschap College is Going Abroad (Graafschap College). Deze good practices dienden als startpunt voor een dialoog over het creëren van impact met projecten Erasmus+.

Belangrijke succesfactoren waren volgens de aanwezigen: passende partners kiezen, een goede werkrelatie en een duidelijke rolverdeling waarbij partners hun deskundigheid optimaal kunnen benutten, en vertrouwen in je projectpartners (in de regio, nationaal en internationaal). Een andere bouwsteen voor impact is verbinding zoeken met partners die dicht bij de beoogde doelgroep van het project staan, en een goede locatie waar mensen elkaar ook geregeld ‘fysiek’ kunnen ontmoeten. Ook kleine resultaten kunnen een grote spin-off hebben: zelfs op kleine schaal kan impact veel betekenen.

Bekijk ook de animatie over impact en Erasmus+, die op 10 december werd gelanceerd.

Lem van Eupen, Marcelis Boereboom en Jojanneke de Waal in Media Plaza.

‘Internationale samenwerking heeft écht meerwaarde’

Marcelis Boereboom, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie (OCW), sloot het Event Erasmus+ af met een inspirerende speech, waarin hij het belang van internationale samenwerking voor heel Europa benadrukte:

“Erasmus+ is een van de meest succesvolle programma’s van Europa, en ik ben van mening dat het programma in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader een belangrijke functie moet houden. Het kan een gedeelde kennisbasis zijn voor Europa, voor uitwisseling tussen jongeren, studenten, docenten, professionals, sporters, om van elkaars wereld te leren. Internationale samenwerking heeft écht meerwaarde. Ik vind het project iExpress II een prachtig voorbeeld van wederzijdse impact door sociale inclusie van studenten met een beperking. Zulke projecten dragen bij aan de kracht van Erasmus+, en zijn het beste bewijs om aan te duiden waarom het programma zo belangrijk is voor Europa.”

Nieuw programma Erasmus+ 2021-2027

Het huidige programma Erasmus+ loopt van 2014 tot 2020 en heeft tot doel om onderwijs en ontwikkeling voor iedereen in Europa toegankelijk te maken. Voor het nieuwe programma 2021-2027 is er wederom budget beschikbaar, waarmee naar verwachting tussen 2021 en 2027 tot 12 miljoen mensen zullen deelnemen aan het programma Erasmus+.

Foto's © Hagemeijer Fotografie