Skip naar content

Internationalisering en accreditatie vmbo

Internationalisering in het vmbo: waar begin je? Tip: begin eenvoudig en start vanuit het curriculum. Inge Berkers van SintLucas in Eindhoven weet er alles van.

‘Kleine dingen kunnen al een groot effect hebben’

Inge Berkers is docent Engels, mentor en coördinator internationalisering op de creatieve vmbo-school SintLucas in Eindhoven. Ze vertelt wat zij zoal doen aan internationalisering, waarom ze een Erasmus Accreditatie hebben aangevraagd en hoe dat in de praktijk werkt. En ze geeft tips voor andere scholen.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Wanneer zijn jullie gestart met internationalisering?

Iets meer dan tien jaar geleden zijn wij begonnen door over de schouder mee te kijken bij het Stedelijk College in Eindhoven. Zij hebben een samenwerking met scholen in België en Engeland. We vonden het interessant om te zien hoe je zo’n project opzet, wat de voordelen zijn en hoe je met elkaar uitwisselt. We kregen echt een kijkje in de keuken.

Hoe zijn jullie zelf verder gegaan?

In 2011 zijn we klein begonnen met Building bridges through art, een project voor eerstejaars leerlingen. Daarna hebben we ook andere thema’s opgepakt en de projecten uitgebreid naar andere leerjaren. Behalve het laatste jaar, want in het vierde jaar ligt de focus op het examen. We hebben altijd gewerkt met gastgezinnen, zowel hier als daar. Dit werkt goed, maar je mist met de uitwisselingen ook twee weken onderwijs. Dat is te veel in het examenjaar.

Wat adviseer je andere scholen die willen starten?

We krijgen vaak de vraag van andere vmbo-scholen hoe je zoiets start. Het is eenvoudig om bij internationalisering te beginnen met eTwinning, eventueel met een uitwisseling. Zo hebben wij het gedaan.

Moet je niet eerst een uitgewerkt beleidsplan hebben?

Als je nieuw bent in internationalisering heb je vaak nog geen beleidsplan en visie op dit onderwerp. Zelf hebben mijn collega en ik de KA1-cursus gevolgd voor International Coordinator. Dat heeft ons veel kennis gegeven vanuit de vragen die we hadden. Hoe zet je internationalisering uit in de school? Hoeveel uren kunnen we eraan besteden? Draagvlak vanuit de directie is ook essentieel. Anders moet je ‘het maar in je eigen tijd doen’ en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Zijn je collega’s ook enthousiast?

Als coördinator probeer je andere collega’s te motiveren. En als je eenmaal bent begonnen, gaat het vaak als olievlek door de school. Die olievlek is bij ons nog groter geworden sinds corona, vreemd genoeg. Vorige week nog kwamen drie collega’s bij me met mogelijke partnerscholen.

Vraagt internationalisering niet veel tijd?

Zelf zijn we gestart met het curriculum als uitgangspunt. Dan is het een kwestie van alles wat je al doet ook in het Engels aanbieden. Daarbij hebben we ook de Engelse lessen ingezet. Al met al is het daarmee ook een mooie samenwerking tussen onze creatieve en Engelse docenten. Op deze manier starten is een aanrader, want dan zit alles al in het curriculum.

Internationale projecten zijn dus niet “extra”?

We hebben het geprobeerd met extra keuzeuren voor eTwinning, maar dan verwatert het snel. Leerlingen hebben er buiten schooltijd vaak geen tijd voor. Als je vanuit het curriculum werkt, is er wel tijd voor. Onze internationale projecten zitten in verschillende lagen. Je kunt het klein houden en via eTwinning chatten over je werk of een presentatie, maar ook videobellen. Dat maakt het al spannender voor een leerling. Die leert heel veel van het voorbereiden en presenteren in het Engels. Uitwisselingen gaan nog een stapje verder. Fysiek uitwisselen is nog leerzamer.

Leerlingen groeien in zelfvertrouwen en hebben onderling een hechtere band gekregen Inge Berkers

Hoe ging dat in coronatijd?

In de coronatijd was het virtueel in plaats van fysiek: drie dagen drie uur per dag via Teams samenwerken. In de ochtend begonnen we met korte opdrachten om elkaar te leren kennen en daarna werkten de leerlingen in break-outrooms samen aan projecten. Voor leerlingen is het vaak een ontdekking dat ze in Griekenland een half uur bezig zijn om alles aan de praat te krijgen. Ze merken hierdoor hoe fijn het is om een goede internetverbinding te hebben.

Wat leren leerlingen van internationale projecten?

Internationale samenwerking brengt meer skills met zich mee. Het betekent grenzen verleggen en je openstellen voor anderen. Onze leerlingen zijn tussen 12 en 16 jaar. De drempel om naar het buitenland te gaan is best hoog, maar ze leren er heel veel van. Ik zie dat iedere keer bij terugkomst. Als coördinator ben ik bij het afscheid en bij de terugkomst. Je merkt meteen dat leerlingen zijn veranderd. In een week tijd is dat al zichtbaar. Ze groeien in zelfvertrouwen en hebben onderling een hechtere band gekregen. Soms houden ze er zelfs life long friendships aan over, waarbij ze na jaren nog contact hebben en fysiek bij elkaar op bezoek gaan.

Hoe groot is de impact van internationalisering?

De impact van onze internationale projecten is heel groot en direct zichtbaar. Ik weet nog dat een leerling van zichzelf zei dat ze niet goed was in Engels. In het contact met een buitenlandse leerling ging ze via Google Translate appen en ze ging iedere dag enorm vooruit. Kleine dingen kunnen al een groot effect hebben. Bij Engels een opdracht krijgen om een mail te schrijven aan een vriend die niet bestaat, spreekt niet aan. Chatten met iemand die echt bestaat, is veel interessanter. Het maakt de lesstof veel authentieker.

Helpt het om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst?

Als creatieve school bereiden we onze leerlingen niet per se voor op beroepen die er al zijn. We kijken eerder wat iemand nodig heeft om bijvoorbeeld later in een organisatie een team player te kunnen zijn. Leren samenwerken met iedereen die je tegenkomt, is dan heel belangrijk.

Waarom hebben jullie een Erasmus Accreditatie aangevraagd?

Mijn collega had in zijn netwerk gehoord over de mogelijkheid van een Erasmus Accreditatie en hij is een aanvraag gaan schrijven voor onze mbo-school. Ik heb me toen gericht op de aanvraag voor vmbo. Bij zo’n accreditatieaanvraag moet je alles op papier zetten. De visie lag er gelukkig al, dus daar hoefden we niet mee aan de slag. Alle internationale projecten verwerken in het curriculum deden we ook al en ons internationale netwerk bestaat al jaren. Dat maakte de aanvraag niet heel ingewikkeld. De accreditatieaanvraag was niet meer dan een projectaanvraag, en een projectaanvraag is nu veel minder werk.

Met de accreditatie kunnen we de partnerschappen verder uitbouwen en die makkelijker onderhouden Inge Berkers

Wat zijn de voordelen van de accreditatie?

Met de accreditatie kunnen we de komende zeven jaar voortbouwen op wat we al hebben en niet sporadisch aan de slag gaan met losse projecten. Dat was een belangrijke reden om het te doen. Bij een leerlingenuitwisseling gingen we telkens een partnerschap aan voor twee jaar, met vaststaande projectdoelen en activiteiten. Dat is mooi, maar wel allemaal korte termijn. Met drie partnerscholen in drie landen betekent dat het ene jaar naar twee landen en het andere jaar naar twee andere landen. Met de accreditatie kunnen we makkelijker 1-op-1 uitwisselen.

Helpt het jullie om verder te bouwen aan internationalisering?

Internationalisering staat bij ons al uitgebreid op de kaart. We doen daar actief aan en het is ingebed in ons beleid. Het is belangrijk om te weten dat we er tijd en geld aan moeten besteden. Met de accreditatie kunnen we de partnerschappen verder uitbouwen en die makkelijker onderhouden. We werken nu al zes jaar samen met dezelfde scholen, telkens in tweejarige projecten. Met de accreditatie kunnen we voor zes jaar plannen maken. Dat is prettig, want het is niet makkelijk om in het buitenland creatieve scholen te vinden met leerlingen in dezelfde leeftijd. We willen de bestaande partnerschappen daarom graag bestendigen. En de accreditatie helpt daar zeker bij.