Skip naar content

“De EU lijkt heel ver weg, maar Nederland zit daar zelf aan de tekentafel. Wetten die daar worden gemaakt, hebben direct invloed op ons dagelijks leven.”

Groep jongerenvertegenwoordigers

Jongeren en beleidsmakers in dialoog voor een inclusieve en participatieve toekomst

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de belangen van jongeren in de Europese Unie worden verbeterd? Hiervoor is in 2018 de Europese Jongerenstrategie in het leven geroepen. Deze langetermijnstrategie richt zich op belangrijke thema’s in het leven van jongeren, zoals werkgelegenheid, onderwijs en sociale inclusie. De EU-jongerendialoog is een initiatief binnen die strategie, waarbij jongeren en beleidsmakers in gesprek gaan over deze thema’s. Ontmoet Shareena Obispo (21 jaar) en Rozemarijn Modderman (24 jaar), jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken bij de Nationale Jeugdraad (NJR), die enthousiast vertellen hoe zij de stem van Nederlandse jongeren in Europa laten horen.

Jeugd & jongerenwerk

EU-jongerendialoog: wat houdt dat in?

Bij de EU-Jongerendialoog komen jongeren en beleidsmakers uit heel Europa samen om te praten over jeugdbeleid. Het belangrijkste doel is om het jeugdbeleid niet alleen voor, maar met jongeren te maken. Zo gaan ze bijvoorbeeld in gesprek over gelijke toegang tot onderwijs. 

Shareena: “Met de dialoog werken we in periodes van anderhalf jaar, met ieder half jaar een conferentie, dus drie in totaal. Bij elke periode staat een ander thema centraal, die altijd gekoppeld zijn aan een of meerdere Youth Goals*.

Tijdens de eerste conferentie worden uitdagingen rondom dit thema besproken. Hierna gaan wij als jongerenvertegenwoordigers jongeren bevragen over dit thema in ons eigen land. We gaan dan in gesprek met jongeren en vragen ze om input voor oplossingen, die we meenemen naar de tweede conferentie. Tijdens de derde conferentie wordt bepaald wat concrete acties gaan zijn in alle landen om het waar te maken.’’ 

We zitten een beetje in een bubbel die bekend is met jongerenvertegenwoordigers en wij vinden het heel belangrijk om er ook voor jongeren buiten die bubbel te zijn. Shareena

Inclusieve samenlevingen als centraal thema

Het thema dat centraal staat tijdens de huidige EU-Jongerendialoog is “Inclusieve samenlevingen”, ook wel bekend als Youthgoal #3. Hieronder vallen: gelijke toegang tot en kansen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en de mentale en fysieke gezondheidszorg. 

Shareena: “Wat inclusieve samenlevingen precies inhoudt, vind ik altijd een lastige vraag. Wij proberen inclusie wel altijd in de breedste zin op te vatten. Voor mij betekent het dat iedereen, ongeacht etniciteit, afkomst, geaardheid, etc., mee kan doen op gelijke wijze.’’

Rozemarijn: “We hebben allemaal opsommingen van groepen, maar door inderdaad altijd “et cetera’’ toe te voegen aan het eind, wordt iedereen meegenomen in dit beleid en in deze keuze.’’

Jongeren bij Europese vlag

Het werk van de jongerenvertegenwoordiger

Shareena en Rozemarijn werken naar de verschillende conferenties toe door vooral veel met jongeren te praten en vragen te stellen, zowel tijdens gastlessen die zij geven, als bij andere evenementen die zij organiseren. Zo organiseren ze bijvoorbeeld regelmatig praatdiners; laagdrempelige diners waar experts, beleidsmedewerkers en jongeren samenkomen. Voor de huidige EU-jongerendialoog hebben ze er een gehouden over mentale gezondheid. Ze vroegen jongeren wat zij goed vinden gaan in de mentale gezondheidszorg en wat volgens hen beter kan. Daarnaast hebben ze een avond georganiseerd om met jongeren te praten over inclusiviteit van het onderwijs. Steeds meer scholen stappen over naar digitaal onderwijs, maar hoe inclusief is dat? Met elke activiteit proberen ze de vertaalslag te maken tussen jongeren en politiek door jongeren in gesprek te laten gaan met beleidsmakers en experts.

Wat zijn de grootste uitdagingen als jongerenvertegenwoordiger? Op de eerste plaats is het volgens Shareena belangrijk dat veel meer Nederlandse jongeren weten dat er jongerenvertegenwoordigers bestaan, die de stem van alle Nederlandse jongeren vertegenwoordigen in Europa. “We zitten een beetje in een bubbel die bekend is met jongerenvertegenwoordigers en wij vinden het heel belangrijk om er ook voor jongeren buiten die bubbel te zijn. Dan heb ik het bijvoorbeeld over jongeren buiten de Randstad en jongeren die niet al aangesloten zijn bij een jongerenorganisatie. Zij hebben misschien wel een hele andere mening over bepaalde thema’s die nu nog wat ondervertegenwoordigd is en die wij wel heel graag horen. Daarom organiseren en bezoeken we zoveel mogelijk activiteiten waar we deze jongeren wel kunnen spreken.’’

Rozemarijn: “Een voorbeeld van zo’n event waar wij naartoe gaan, zijn de verkiezingsfestivals. Die worden door NJR georganiseerd op mbo-scholen door heel het land. Wij stellen hier vragen aan de studenten en gaan met ze in gesprek. Naast het bezoeken van deze activiteiten, zijn we vanuit NJR ook een online jongerenpanel gestart, waar nu al meer dan 1000 jongeren bij aangesloten zijn. Ongeveer één keer per maand sturen we een vragenlijst naar dit panel op waarmee jongeren actief hun mening kunnen geven. We proberen tijdens de activiteiten zoveel mogelijk jongeren aan te sporen om zich aan te sluiten bij dit panel.’’

Dromen voor de toekomst

Een aantal van de activiteiten zijn genoemd, maar Shareena en Rozemarijn organiseren nog veel meer evenementen waarbij ze in gesprek gaan met jongeren. Met de Europese Parlementsverkiezingen in het vooruitzicht begin juni, komt er volgens Rozemarijn veel leuks aan. 

Shareena en Rozemarijn hopen dat zoveel mogelijk jongeren én organisaties gaan bijdragen aan de EU-jongerendialoog. Shareena: “De EU lijkt heel ver weg, maar Nederland zit daar gewoon zelf aan de tekentafel in alle raden. Wetten die daar worden gemaakt, hebben direct invloed op ons dagelijks leven. Ik hoop dat jongeren zien hoeveel kansen er zijn om zelf iets te doen. Door je stem te laten horen tijdens onze of door andere jongeren georganiseerde activiteiten, kan iets dat misschien heel ver weg lijkt tastbaar worden.’’

Wat is de link met Erasmus+ Jeugd? 

In Nederland werken NJR, Erasmus+ Jeugd en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen aan de EU-Jongerendialoog. De EU-jongerendialoog en de subsidielijn Jongerenparticipatie van Erasmus+ Jeugd zijn allebei initiatieven om de Europese Jongerenstrategie waar te maken. Ze worden gefinancierd door de Europese Commissie met hetzelfde doel: ervoor zorgen dat jongeren actief kunnen deelnemen in de democratie. 

Beide initiatieven versterken elkaar. Met de subsidielijn Jongerenparticipatie van Erasmus+ Jeugd worden projecten gesteund waarbij jongeren hun stem kunnen laten horen op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Jongerenvertegenwoordigers halen zoveel mogelijk input van Nederlandse jongeren op, onder andere via dit soort projecten, en nemen dit mee naar de EU-jongerendialoog. De jongerenvertegenwoordigers koppelen vervolgens weer terug wat de uitkomsten zijn van de EU-jongerendialoog en wat dit voor jongeren in Nederland betekent. Het zijn twee mooie initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de belangen van jongeren in de Europese Unie.

Groep jongerenvertegenwoordigers

Wil je als organisatie de jongerenvertegenwoordigers uitnodigen voor een gesprek, dialoog, evenement of andere gelegenheid waarbij jongeren centraal staan? Op hun website vind je meer informatie. Zelf meepraten over de toekomst van Europa? Via hun Instagram-kanaal blijf je op de hoogte van alle activiteiten!

*De 11 Youth Goals zijn het resultaat van een van de eerdere EU-Jongerendialogen. Deze zijn dus ook samen met jongeren en beleidsmakers uit heel Europa opgesteld. Meer weten over de Youth Goals? Hier worden ze uitgelicht.

Meer weten?

Linda Janmaat kan je er alles over vertellen