Skip naar content

DaDOM

Daily Dose of Music

Friese innovatieve zorglessen ook in Litouwen en IJsland

De in Friesland ontwikkelde lesmethode 'Muziek in de Zorg' breidt uit naar Europa! De module wordt de komende drie jaar toegepast op mbo-scholen in Litouwen en IJsland in het kader van het Erasmus+ project DaDOM (Daily Dose of Music). Het doel is om in beide landen meer muziek in de zorg te bevorderen, zowel in instellingen als kleinschalige (mantel)zorg.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het project DaDOM (Daily Dose of Music) in Litouwen en IJsland wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Erasmus+. Embrace Nederland, ROC Friese Poort en Learning Hub Friesland zijn de samenwerkingspartners.

De lesmethode 'Muziek in de Zorg' maakt al langer deel uit van het lessenpakket bij de opleidingen van Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort (vestiging Drachten). De module is ontwikkeld door Embrace Nederland en ROC Friese Poort. Learning Hub Friesland helpt mee om de Europese samenwerking met muziektherapeuten en onderwijs rond te maken. 

Kwaliteit van leven verhogen door muziek in de zorg

Door muziek toe te passen in de dagelijkse zorg verbetert de kwaliteit van leven voor patiënten, cliënten en ook de zorgmedewerkers. Muziek ontroert en beroert. Het haalt mensen uit hun isolement en het verbindt mensen. Het werkplezier van de zorgprofessionals en mantelzorgers wordt er bovendien leuker op.

De mbo-studenten leren hoe ze dankzij muziek nóg meer in contact komen met hun patiënten. Het maakt hierbij niet uit of de studenten een muzikale achtergrond hebben. De vaak kleine muzikale oefeningen leiden in veel gevallen tot grote resultaten.

De mbo-studenten krijgen een opdracht, bedenken een plan van aanpak waarbij de activiteiten aansluiten op de zorgvraag. De theoretische kennis wordt meteen in de praktijk toegepast. Wat doet muziek met het brein? Welke emoties roept het op? De oefeningen vinden eerst in de eigen vertrouwde kring plaats, bijvoorbeeld bij de (groot)ouders. De stage is vervolgens in een zorginstelling.  Hier wordt het plan samen met andere klasgenoten uitgerold. 

Mbo’ers maken het verschil

"Er is wereldwijd al heel veel werk gedaan op dit thema, maar allemaal vanuit een universitaire setting of bijvoorbeeld het conservatorium waar professionele musici opgeleid worden," vertelt Philip Curtis, artistiek leider van Embrace Nederland. "Dat werk is ontzettend belangrijk, maar veruit de meeste mensen in de zorg komen uit het mbo en niet vanuit een muziekopleiding. In het mbo kun je echt het verschil maken."