Skip naar content

Het begin van Sheila Schuijffel

Lanceringsevent Let’s begin!

Op 22 juni 2021 lanceren we vol trots het nieuwe programma Erasmus+!

‘Erasmus+ heeft ons uit onze comfort zone gehaald’

Sheila Schuijffel bezocht als programmaleider en adviseur van Cubiss taalprojecten in verschillende landen. Ze zag daar visies en aanpakken die afwijken van wat er in Nederland gebeurt. De internationale ervaringen maken haar een rijkere gesprekspartner met een brede blik op de mogelijkheden.

Volwasseneneducatie

Wat heb je gedaan?

Bij Cubiss zijn we sinds 2015 bezig met Erasmus+ en we hebben twee trajecten afgerond: job shadowing en een vervolgtraject om het Taalhuis-concept verder te verbreden. Het gaat bij een Taalhuis niet alleen meer over taal, maar steeds meer over brede basisvaardigheden. Die verbreding is nodig om mensen echt goed te laten meedoen. We hebben projecten en voorbeelden bezocht in Wales, België en Noorwegen.

Hoe was het?

De contacten die je opdoet in zo’n traject zijn bijzonder waardevol gebleken. Niet alleen in het netwerk zelf maar met alle partijen in het buitenland waar je mee praat, die je bezoekt en waar je mee werkt. Het waren echte eye openers. De biebsector in Nederland is heel hecht en iedereen kent iedereen. Als je een nieuw concept uitrolt, is iedereen er al snel mee bekend. Dat is mooi, maar heel erg binnen Nederland en binnen dezelfde scope. We kijken allemaal met dezelfde blik.

Bij vluchtelingen vinden we in Nederland bijvoorbeeld dat ze snel de taal moeten leren voor werk en dat dit veel geld kost. Dat is de Nederlandse visie op NT2-taalonderwijs, voor mensen met Nederlands als tweede taal. In Noorwegen vertelde iemand van de gemeente Bergen dat ze ‘investeren in mensen’. Als vluchtelingen vervolgens werk vinden, moeten ze belasting betalen en zo komt het geld terug. Ze zien taalonderwijs dan ook als een investering en niet als een kostenpost. Deze manier van kijken zorgt voor andere terminologie en een andere blik op de problematiek en de aanpak.

Wat hebben jullie erna gedaan?

We zijn nu onder meer bezig met multidisciplinaire organisaties. Een bieb is steeds vaker onderdeel van een bredere organisatie. Naast de bibliotheek is het bijvoorbeeld ook een muziekschool, een theater of een museum. Met acht van dit soort organisaties in Brabant en Limburg vormen we een netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen over de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Je bent geen bieb, geen museum en geen muziekschool. Wat ben je wel? Wat heb je te bieden? Hoe kun je laten zien wat je bent? En hoe wordt je gezien?

Met de ondersteuning van Erasmus+ willen we de uitdagingen van deze organisaties formuleren en bij organisaties in het buitenland kijken hoe zij daarmee omgaan. Het is namelijk niet alleen een vraagstuk in Nederland. Een netwerk is waardevol omdat zij als multidisciplinaire organisaties een ietwat vreemde eend in de bijt zijn binnen hun branches. Ze kunnen daardoor minder makkelijk aansluiting vinden. Binnen een eigen netwerk kunnen ze het met elkaar hebben over de uitdagingen waar ze tegenaan lopen.

Door corona hebben we nog weinig invulling kunnen geven aan dit project. In januari hebben we wel een digitale brainstormsessie gehad, waarbij we met de organisaties hebben besproken wat ze willen leren en wat ze hopen op te halen. In welke landen wil je kijken en bij welke organisaties zijn er dingen waar je meer over wil weten?

Wat heeft het gestart?

Erasmus+ heeft ons uit onze comfort zone gehaald. Als je in andere landen met organisaties en mensen in gesprek gaat, zie je dat zij voor dezelfde uitdagingen staan, maar daar een andere invulling aan geven. Die ervaring verrijkt je blik op de mogelijkheden enorm. Sommige dingen doen we beter, maar ik heb zeker ook goede ideeën gezien die wij kunnen overnemen.

Persoonlijk heeft het mij inspiratie gebracht. Ik draag de bieb een warm hart toe en ook het verhaal rond basisvaardigheden gaat mij aan het hart. Ik word heel blij van dingen die in Nederland gebeuren, maar er is ook nog veel te doen. De internationale ervaringen maken mij een rijkere gesprekspartner met een brede blik op de mogelijkheden. Ik kan anders naar dingen kijken en door het netwerk kan ik mensen en organisaties met elkaar verbinden, zowel in binnen- als buitenland.

Start met impact?

De contacten blijven niet altijd. Zo zijn we niet in contact gebleven met de deelnemende organisaties in Spanje, maar wel met die in Noorwegen, Wales, Ierland en België. We kunnen elkaar altijd bellen en de kennisdeling gaat door, over de landen heen. Ik heb in het buitenland dingen gezien die beter zijn georganiseerd dan hier. In Wales zijn we bijvoorbeeld op bezoek geweest bij een waterbedrijf waar de organisatie samen met de vakbond laaggeletterdheid onder werknemers bestrijdt. We hebben daar gepraat met directieleden, HR-medewerkers en taalambassadeurs die voorheen moeite hadden met lezen en schrijven.

Die taalambassadeurs hadden door de taalondersteuning zowel hun werk als hun privéleven op orde gekregen, maar ook het bedrijf was enorm verbeterd. Ze kregen minder klachten van klanten, medewerkers waren blijer en bleven loyaler aan het bedrijf omdat ze waardering voelden. Dit verhaal hebben we naar Nederland gehaald om bedrijven te bewegen aan de slag te gaan met laaggeletterdheid. Het voorbeeld uit Wales maakt ons verhaal sterker. Je doet het niet alleen om mensen te helpen; je wordt er zelf ook beter van. Taalondersteuning is geen kostenpost, maar een investering.

Dit verhaal maakt onderdeel uit van de lancering van het nieuwe programma 2021-2027, met als thema Let’s begin. Op dinsdag 22 juni is een interactieve online lanceringsbijeenkomst voor iedereen die met Erasmus+ wil starten of doorgaan.