Skip naar content

University College Roosevelt in Middelburg coördineert het Liberal Arts and Sciences-project BLASTER

Professionalisering van staf

Voor docenten en andere onderwijsmedewerkers (ook voor vrijwilligers) zijn er mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, om zichzelf professioneel te ontwikkelen.

BLASTER: 'Liberal Arts and Sciences versterken in heel Europa'

The Best in Liberal Arts and Sciences Teaching Expanded and Reinforced (BLASTER) is een samenwerkingsverband van zes instituten voor hoger onderwijs in diverse Europese landen, die samen een groot project Erasmus+ hebben uitgevoerd op het gebied van LAS-onderwijs in Europa. De Nederlandse partner en coördinator van het project is het University College Roosevelt.

Hoger onderwijs

Versterking van LAS-onderwijs in heel Europa

Veel Europese universiteiten hebben de wens om een opleiding op het gebied van Liberal Arts and Sciences (LAS) aan te bieden. Een LAS-bacheloropleiding kenmerkt zich door een breed, holistisch curriculum in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en natuurwetenschappen, met een grote nadruk op kritische denkvaardigheid, creatieve vaardigheid en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ligt de focus op het verwerven van academische vaardigheden en andere skills die studenten helpen om succesvol te zijn in de toekomst, voor welke studierichting of loopbaan zij dan ook zullen kiezen.

Het BLASTER-project is in eerste instantie opgezet door het consortium ECOLAS (European Colleges of Liberal Arts and Sciences), en heeft als doel de kwaliteit en relevantie van het Europese bacheloronderwijs, en in het bijzonder het LAS-onderwijs, te versterken.

Aandacht voor landelijke verschillen 

De betrokken onderzoekers van het BLASTER-project geven aan dat er al veel gebeurde op het gebied van onderzoek binnen het LAS-onderwijs. Er zijn echter enorme cultuurverschillen als het gaat om onderzoek op bachelor-niveau, en daarin loopt Nederland echt voorop. Het BLASTER-project heeft daar extra aandacht aan gegeven, door bijvoorbeeld ook Nederlandse studenten te betrekken bij onderdelen van het project. Zij bleken onder meer geïnteresseerd om de handleiding voor onderzoek te gebruiken."Leuk om te zien dat studenten in korte tijd kwalitatief goede artikelen hebben geschreven die geaccepteerd en gepubliceerd zijn."

Alle betrokkenen geven aan dat er door het project meer aandacht is gekomen voor culturele verschillen tussen het onderwijs in de verschillende landen, en ook voor de variaties in onderwijssystemen. Het bestuurslid van ECOLAS definieert de impact van het project op zijn eigen professionele ontwikkeling dan ook als ‘onmiskenbaar groot’: "An exhilarating professional experience!"

An exhilarating professional experience!

Laurent Boetsch, executive director European Colleges of Liberal Arts and Sciences

Het BLASTER-project heeft ook gezorgd voor een versterkte, duurzame samenwerking tussen de zes partners, en de verwachting is dat er veel communicatie zal blijven plaatsvinden tussen de diverse onderzoekers, docenten en studenten. Voor alle betrokkenen was het hun eerste ervaring met Erasmus+, en dit heeft geleid tot het opzetten van nieuwe projecten.

Succesfactoren voor samenwerking over de grens

Een belangrijke succesfactor in het BLASTER-project was het netwerk dat de projectpartners al met elkaar hadden vóórdat ze aan het project begonnen. Daardoor wisten ze goed wat ze aan elkaar hadden en hoe ze konden samenwerken. De uitdagingen die ze zijn tegengekomen hebben vooral betrekking op het managen en administreren van een dergelijk project. Daarbij is het van groot belang dat er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om het project draaiende te houden en dat er niet teveel wisselingen van betrokkenen zijn. Tijd is hierbij vaak de belangrijkste factor: ‘For some people this is on top of their regular work: it’s demanding!’

De projectgroep heeft geleerd dat het belangrijk is om alle partners te betrekken bij het schrijven van de doelstellingen in het projectvoorstel, en bij de start van het project daar nogmaals expliciet aandacht voor te vragen:"A clear shared vision and specific goals need to be defined in the beginning, to come back to in all stages of the project."

De definitie en verdeling van rollen moet helder zijn, de verantwoordelijkheid van de taken moet bij de juiste personen worden ondergebracht. Voor de initiator en coördinator is het bijvoorrbeeld cruciaal om voldoende kennis over de doelen en regels van het programma Erasmus+ te hebben. Ook is het belangrijk dat alle betrokken de Engelse taal voldoende beheersen, vooral ook op het niveau van academisch schrijven.

Interesse uit Nieuw-Zeeland

Het project BLASTER heeft de volgende materialen opgeleverd:

  1. Een gids over het LAS-onderwijs in de Europese Unie. Dit document is gericht op beleidsmakers en onderwijskundigen, beslissers in het hoger onderwijs, docenten en studenten. Het geeft een overzicht van de stand van zaken, de achtergronden en vier case studies van succesvolle LAS modellen in Europa. Tot slot biedt het een stappenplan voor het ontwikkelen van een LAS-curriculum.
  2. Een training kit ‘Learning and Teaching in the Liberal Arts’, voor beginnende docenten.
  3. Een handleiding voor bachelor research in LAS, voor studenten en hun begeleiders.

Deze materialen zijn gratis te downloaden via de projectwebsite van het BLASTER-project. De betrokkenen geven aan dat er interesse is van andere universiteiten: "Recent kwam zelfs iemand uit Nieuw-Zeeland op bezoek, om te kijken hoe we het hier doen!"