Skip naar content

Inclusie en Erasmus+

docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Onbelemmerdstuderen.nl

Hier vind je informatie over beschikbare (financiële) voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor studenten in het mbo en ho met een functiebeperking of ondersteuningsvraag.

Inclusie stimuleren in een diverse samenleving

Inclusie is een van de prioriteiten van het programma Erasmus+. In een diverse, inclusieve samenleving krijgt iedereen de kans zich te ontwikkelen door onderwijs, training en vormen van niet-formeel leren, ook jongeren en volwassenen uit ondervertegenwoordigde en kwetsbare groepen.

Een belangrijk doel van Erasmus+ is dat deelnemers aan het programma actief kunnen meedoen in de Nederlandse en Europese samenleving. Daarvoor moeten zij beschikken over (internationale) competenties.

Wat doet Erasmus+ op het gebied van inclusie?

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ draagt actief bij aan een inclusieve samenleving door:

  • het ondersteunen van onderwijs- en trainingsinstellingen, zodat zij meer deelnemers uit ondervertegenwoordigde of kwetsbare groepen kunnen laten meedoen in internationale uitwisselingen;
  • het ondersteunen van onderwijs- en trainingsinstellingen bij internationale samenwerkingsprojecten en professionalisering van medewerkers, gericht op vormen van inclusief, hoogwaardig en relevant onderwijs, trainingen en vormen van niet-formeel leren voor jongeren en volwassenen uit ondervertegenwoordigde of kwetsbare groepen;
  • het ondersteunen en stimuleren van initiatieven van samenwerking en dialoog tussen onderwijs- en trainingsinstellingen, koepelorganisaties, raden, nationale en Europese netwerken en beleidsmakers die het inclusieve karakter van onderwijs en training in alle sectoren en voor alle doelgroepen willen verbeteren.