Inclusie

In het programma Erasmus+ is inclusie een belangrijk thema.

Wat is inclusie?

Inclusie kan gaan over kansengelijkheid, over toegankelijkheid van doelgroepen tot onderwijs, Maar het kan ook gaan over thema’s die daaraan verbonden zijn zoals diversiteit, taal, (wereld) burgerschap, media geletterdheid, interculturele vaardigheden. Maar ook het tegengaan van discriminatie, racisme, pesten en geweld. Het kan ook gaan over het inclusief maken van de hele school of instelling. Dan is de hele organisatie betrokken, van het HR beleid omgangsvormen tot inhoudelijke ( implementatie) stukken die gebruikt worden. Het betreft dan ook het curriculum  het vereist professionalisering van docenten en staf. En zo zien we een mooie overlap van de 2 landelijke prioriteiten.

Inclusie kan in het gesprek ook een “emotioneel” thema zijn. Dan roept het wat op. Het raakt aan discriminatie en stigmatisering, maar ook aan activisme. En het raakt aan taal. Hoe uit je je “comfortable with the uncomfortable”? Je doet het snel fout. Want hebben we het nu bijvoorbeeld over “non-usual suspects “of over “groepen op afstand” of “niet vanzelfsprekende groepen” of……? Dat maakt het gesprek hierover niet altijd makkelijk. Welke taal er gesproken wordt als het inclusief handelen betreft is dus belangrijk.

Het NA en inclusie

Als NA bepalen wij dus niet wat inclusie is. Het uitgangspunt is dat het gesprek moet gaan over wat de velden willen bereiken en wat wij als NA Erasmus+ kunnen stimuleren op dit thema. We zijn de gesprekken ingegaan vanuit de haakjes die we zelf hebben bij de nationale kaders en in het kader van het Erasmus+ programma. Ons doel is steeds wat wij met het Erasmus+ programma kunnen bijdragen aan het inclusie beleid van het veld, de instellingen, scholen en organisaties.  Die doelstellingen kunnen per veld verschillen. We willen een zo breed mogelijke toegankelijkheid creëren. Naast het geven van informatie over de mogelijkheden in het programma en het delen van 'good practices' willen we ook bewustzijn creëren. Hoe inclusief zijn we eigenlijk?

In het programma Erasmus+ is inclusie een belangrijk thema. De programmagids voor aanvragers geeft een ruime definitie en een aantal situaties waarin mensen ondersteuning kunnen gebruiken. Voor een van deze groepen, mensen met een beperking, is het mogelijk om extra subsidie aan te vragen.

Lees meer over de ervaring van anderen en laat je inspireren!