Skip naar content

Youth Wiki: het informatieplatform voor Europees jongerenbeleid

Youth Wiki: het informatieplatform voor Europees jongerenbeleid

Sinds 2016 ondersteunt de Youth Wiki Europese samenwerking op het gebied van jongerenbeleid. In de nieuwe programmaperiode Erasmus+ 2021-2027 is de database met 32 deelnemende landen groter dan ooit. Gebruik jij de Youth Wiki al?

Jeugd & jongerenwerk

Wat is de Youth Wiki?

De Youth Wiki is een uitgebreide online database met informatie over het jongerenbeleid in 32 verschillende landen uit het programma Erasmus+. Deze informatie wordt hier verzameld om de Europese samenwerking op het gebied van jongerenbeleidsontwikkelingen te ondersteunen en omvat de actieterreinen die in de Europese Jongerenstrategie zijn geïdentificeerd. Een voorbeeld daarvan is 'Participatie'. In de Youth Wiki vind je hoe verschillende landen dat organiseren en welke mogelijkheden jongeren er hebben om hun stem te laten horen. 

De Youth Wiki & Erasmus+

In de nieuwe programmaperiode 2021-2027 blijft de Youth Wiki een belangrijke bron van informatie voor betrokkenen bij Erasmus+. (Potentiële) aanvragers kunnen de Youth Wiki gebruiken om ervoor te zorgen dat bestaande en voorgestelde projecten passen bij de beleidsprioriteiten van de lidstaten, waar de activiteit eventueel plaatsvindt. De informatie wordt verstrekt en jaarlijks geüpdatet door nationale correspondenten (NC's), namens de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het jongerenbeleid in elk land. 

Logo Youth Wiki