Skip naar content

Twee Nederlandse organisaties betrokken bij eerste Erasmus+ Teacher Academies

In de eerste selectieronde Call 2021 van de Erasmus+ flagship initiative Teachers Academies zijn 11 projecten geselecteerd die in onderwijs thema’s als klimaatverandering, inclusie en digitalisering van lerarenopleidingen centraal stellen.

Hoger onderwijs

Deze initiatieven willen de loopbaan van leraren ondersteunen met netwerkmogelijkheden en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. De volgende Nederlandse organisaties zijn betrokken bij twee geselecteerde projecten:

Call 2022 Teachers Academies

De tweede Call van de actie Teachers Academies is nu geopend. De deadline is 7 september 2022. Aanvragen lopen via de Funding & Tenders portal van de Europese Commissie. Aanvragers kunnen de presentaties en opname van de webinar van EACEA bekijken. Het budget voor de Call is 22,5 miljoen euro. Daarmee verwacht de Europese Commissie 15 nieuwe Teachers Academies te selecteren, die in 2023 kunnen starten.

Let op: geen Call in 2023!

De Europese Commissie heeft aangegeven geen Call te openen in 2023. In dat jaar gaat de commissie de uitkomsten van de eerste twee Calls evalueren en bijstellen als dat nodig is.