Skip naar content

Welzijn op school

Thema bekend European Innovative Teaching Awards 2024

Ieder jaar organiseert Erasmus+ de European Innovative Teaching Awards (EITA) voor de velden primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit jaar is het thema Welzijn op school.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs

De European Innovative Teaching Award is in het leven geroepen in het kader van de Europese Onderwijsruimte 2025. De prijs zet innovatieve onderwijs- en leerpraktijken in het zonnetje, die tot stand kwamen dankzij het programma Erasmus+. De prijs is een erkenning van het werk van de leerkrachten en de scholen die daaraan bijdragen.

Extra aandacht voor welzijn & gelijke ontwikkelkansen op school

Het jaarthema van de EITA 2024, Welzijn op school, is verbonden aan de implementatie van het initiatief Pathways to School Succes. Dit is een initiatief van de Europese Commissie en is gericht op het bevorderen van betere onderwijsresultaten voor iedereen én welzijn op school. Dit initiatief benadrukt het belang om alle leerlingen gelijke kansen te bieden om zichzelf academisch en persoonlijk te ontwikkelen. 

Selectieprocedure EITA 2024

Het Nationale Agentschap stelt in één ronde de definitieve lijst op van projecten die in aanmerking komen voor de EITA in de drie sectoren. Bij de selectie wordt gekeken naar de aansluiting op het thema ‘Welzijn op school’, het eindverslag van het project en de evaluatie ervan, de beschikbare output en het promotiemateriaal van het project. 

Welke projecten komen in aanmerking?

Zowel projecten uit de actielijn voor mobiliteit (KA1) als de actielijn voor partnerschappen (KA2) komen in aanmerking. De startdatum van de projecten moet liggen tussen 2019 en 2023 en op het moment van selectie moeten de projecten geheel afgerond zijn. Projecten die eerder een EITA hebben ontvangen zijn uitgesloten van deelname.

Inspiratie eerdere editie: EITA-winnaars 2023

In 2023 was het thema van de EITA ‘Educatie & Innovatie’. De drie Nederlandse winnaars waren: Firda (voorheen Friesland College), Koninklijke Visio en SintLucas. Ben jij benieuwd naar de innovatieve projecten van deze winnaars? Bekijk de video’s