Skip naar content

Terugblik

Themabijeenkomst 'Inclusieve Erasmus+ mobiliteiten in het hoger onderwijs’

docent wereldkaart

Vergroot je wereld met Erasmus+

Wil je jezelf en jouw organisatie een internationale impuls geven? Vraag dan subsidie aan voor een internationaal project!

Terugblik | Themabijeenkomst 'Inclusieve Erasmus+ mobiliteiten in het hoger onderwijs’

Op 1 november kwamen in Den Bosch 34 coördinatoren internationalisering bij elkaar om te praten over het thema ‘Inclusieve Erasmus+ mobiliteiten’ binnen het hoger onderwijs.

Hoger onderwijs

Eerste nulmeting top-up

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ presenteerde in de ochtend de uitkomsten van de eerste nulmeting naar de implementatie van de ‘top-up inclusie’. 

De nulmeting laat zien dat de meeste hogeronderwijsinstellingen nog aan begin staan als het gaat om de implementatie van de top-up. Enkele instellingen konden echter al delen dat er mooie aantallen top-ups zijn uitgekeerd en dat het beleid al werkenderwijs vorm krijgt.

Uitdagingen liggen met name nog bij budgetonzekerheden, het administratieve proces en de communicatie naar de studenten toe.

Presentaties Maastricht University en VU Amsterdam

In de middag werden goede voorbeelden gedeeld: andere vormen van ondersteuning voor studenten die kampen met hindernissen om op mobiliteit te gaan. Daniëlle Murk (Maastricht University) presenteerde het ondersteuningsprogramma voor eerste-generatie-studenten. Judith Vrolijk (VU Amsterdam) vertelde over inclusie-ondersteunende maatregelen voor zowel inkomende als uitgaande studenten.

Uitwisselen van ervaringen

In de evaluatie van deze themabijeenkomst gaven de deelnemende coördinatoren aan dat ze erg tevreden waren en vooral de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen waardeerden. Ook zijn er waardevolle tips gedeeld, zoals het uitnodigen van decanen en studenten (alumni) bij bijeenkomsten over inclusie. Tot slot werd de wens uitgesproken om een dergelijke themabijeenkomst volgend jaar opnieuw te gaan organiseren.