Skip naar content

Go Inclusive

7 tips voor inclusieve internationale uitwisseling

Voorbeeld van het E+ magazine

Publicaties

Lees ook deze publicaties over het programma Erasmus+!

Erasmus+ en inclusie

Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden om op inclusieve wijze internationale uitwisseling te bevorderen. Lees onze 7 tips - en draag ook jouw steentje bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen!

Alle onderwijssectoren

Bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training geloven we sterk in de kracht van internationalisering. Niet alleen als unieke ervaring om je professionele en persoonlijke horizon te verbreden: het helpt je ook op weg om een wereldburger te worden.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Erasmus+ én in de maatschappij. We stimuleren dan ook inclusie en diversiteit in alle projecten van Erasmus+. Met behulp van de mogelijkheden van Erasmus+ willen we graag bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan deelnemen vanuit zijn eigen achtergrond of competenties - los van opleiding, religie, seksualiteit, huidskleur, sociaaleconomische achtergrond en fysieke of mentale belemmeringen. 

Tips voor projecten

Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden om inclusieve internationale mobiliteit te bevorderen en impact te realiseren - voor deelnemers van alle leeftijden, van het primair onderwijs tot en met de volwasseneneducatie.

Lees onze 7 tips voor inclusieve internationale uitwisseling en draag ook jouw steentje bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen!