Skip naar content
Één van de medewerkers van het Nationaal Agentschap Onderwijs en Training geeft een presentatie aan de deelnemers van het Erasmus+ Annual Event 2023

Terugblik | Erasmus+ Annual Event 2023 | 16 november

Afgelopen donderdag 16 november werd het Erasmus+ Annual Event 2023 georganiseerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het evenement werd op een wel hele bijzondere locatie gehouden, namelijk Diergaarde Blijdorp, Rotterdam!

Alle onderwijssectoren

Bijna 300 deelnemers in Diergaarde Blijdorp

Dit jaarlijkse evenement werd georganiseerd in het kader van het themajaar van de Europese Commissie: European Year of Skills. Het was fantastisch om (onderwijs)professionals uit heel Nederland samen te zien om geïnspireerd te raken over skills en mobiliteit dankzij Erasmus+. Vanuit heel het land kwamen bijna 300 deelnemers van organisaties uit het primair, voortgezet, mbo, hoger onderwijs en volwasseneneducatie bij elkaar om meer te ontdekken over skills en mobiliteit. 

Opening

De dag werd afgetrapt door de directrice van het Nationaal Agentschap Erasmus+, Lem van Eupen:

"Het opdoen van vaardigheden stopt niet bij de grens. Door een periode in het buitenland te studeren, werken of stage te lopen, doen leerlingen, studenten, docenten en volwassen leerders belangrijke vaardigheden op die ze een leven lang bij zich dragen. Erasmus+ verbindt werelden."

Tijdens de opening werden er ook twee Europese onderwijsprijzen uitgereikt: de European Innovative Teaching Awards en het Europees Talenlabel 2023.

Verder gaf Dimitri van Dillen, keynote speaker én leraar van het jaar 2022/2023, een kijkje in zijn ervaringen in Griekenland met een groep mbo-studenten niveau 1 & 2.

"Hoewel deze groep studenten vaak wordt vergeten, helpt een buitenlandervaring hen enorm om buiten de eigen grenzen te gaan en nieuwe skills op te doen."

Voorlichting & inspiratie

In de tweede deel van de middag kregen de deelnemers voorlichting over de mogelijkheden binnen Key Action 1 – de subsidielijn voor mobiliteit van het programma Erasmus+.

De deelnemers volgden hierna een inspiratiesessie naar keuze over thema’s als inclusie en digitalisering of over centrale acties. 

Drinks & Connect

De middag werd afgesloten met een gezellige borrel. Hieruit blijkt maar weer waar het evenement aan bijdraagt: het met elkaar in contact brengen van scholen en organisaties om samen te werken aan een Erasmus+ voor iedereen!

Wij kijken terug op een geslaagd evenement. Gelukkig hebben we de foto’s nog, met dank aan studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Geheel in het thema Year of Skills hebben deze studenten het evenement op beeld vastgelegd.

Erasmus+ Annual Event 2023

Fotografie: © Aidyn Hazebroek