Skip naar content

Uitslag Erasmus Mundus call 2022 bekend

EU-gebouw

Centrale acties

Wist je dat er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs en de jeugdsector zijn? Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Succespercentage Erasmus Mundus hoog voor Nederlandse onderwijsinstellingen

Bij 35 voorstellen in Joint Masters waren Nederlandse hoger onderwijsinstellingen betrokken en het succespercentage voor de Nederlandse organisaties was maar liefst 85,7%! Bijzonder is ook dat een Nederlandse hbo-instelling voor het eerst gebruik gaat maken van de Erasmus Mundus Design Measure subsidie.

Hoger onderwijs

In de call van 2022 zijn er 53 Erasmus Mundus Joint Masters voorstellen beoordeeld en 30 ontvangen financiering van het programma Erasmus+. De overall succes rate was 56,6%. Voor Erasmus Mundus Design Measures zijn 133 aanvragen beoordeeld en 62 projecten ontvangen subsidie (succes rate van 54,8%)*.

Hogeschool betrokken bij Erasmus Mundus design measure

De Hogeschool Utrecht gaat een internationaal masterprogramma ontwikkelen met de titel Master in Applied Deaf Studies. Het is de eerste keer dat een Nederlandse hbo-instelling gebruik gaat maken van de Erasmus Mundus design measure subsidie. Deze subsidielijn is bedoeld voor de ontwikkeling van excellente programma’s op masterniveau met partners in en/of buiten de EU.

Nederlandse instellingen succesvol in Erasmus Mundus Joint Masters

Nederlandse instellingen in het hoger onderwijs waren betrokken als coördinator of partner bij 35 voorstellen van Erasmus Mundus Joint Masters in de call 2022. Zij zijn vervolgens 30 keer betrokken bij de geselecteerde voorstellen. Twee programma’s worden ook door Nederlandse instellingen gecoördineerd: het programma Religious Diversity in a Globalized World (Rijksuniversiteit Groningen) en het programma European Master in Law and Economics (Erasmus Universiteit Rotterdam). Het succespercentage voor de Nederlandse organisaties was maar liefst 85,7%*!

Wat biedt Erasmus Mundus?

De Erasmus Mundus-actie is gericht op het bevorderen van excellentie en wereldwijde internationalisering van hoger onderwijsinstellingen via opleidingen op masterniveau. Deze actielijn is open voor instellingen in Europa en instellingen in andere landen van de wereld. De actie omvat twee onafhankelijke lijnen: de Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) en de Erasmus Mundus Design Measures (EMDM).

Erasmus Mundus Call 2023

In call 2023 is het opnieuw mogelijk om voorstellen in te dienen voor de Erasmus Mundus Design Measures en voor de Erasmus Mundus Joint Masters. Hiervoor komt een online informatiesessie. Houd onze agenda in de gaten.

 

*Bovenstaande informatie is onder het voorbehoud dat de contracten ook daadwerkelijk worden getekend.