Skip naar content

Samenwerking voor meer Europees innovatievermogen!

Allianties voor innovatie moeten het innovatievermogen van Europa vergroten door internationale samenwerking en kennisoverdracht tussen hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de bredere sociaaleconomische context. Een aanvraag indienen kan tot 15 september 2022!

Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Partnerschappen voor innovatie zijn onder meer bedoeld om het leren van nieuwe vaardigheden te stimuleren. Maar ook om ongelijkheden tussen vraag en aanbod van vaardigheden aan te pakken. Dit gebeurt door nieuwe curricula te ontwerpen en op te zetten voor hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Allianties voor onderwijs en bedrijven

Allianties voor onderwijs en bedrijven zijn transnationale, gestructureerde en resultaatgerichte projecten waarin partners gemeenschappelijke doelen hebben en samenwerken om innovatie, nieuwe vaardigheden, initiatief en ondernemersgeest te stimuleren.

In de partnerschappen gaat het om maatschappelijke en economische uitdagingen zoals klimaatverandering, demografische veranderingen, digitalisering, kunstmatige intelligentie en snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. De partners kijken naar deze onderwerpen vanuit sociale innovatie, veerkrachtige gemeenschappen en innovatie van de arbeidsmarkt.

Allianties voor sectorale samenwerking

Allianties voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden hebben als doel om tekorten in vaardigheden op de arbeidsmarkt (skills gaps) aan te pakken die de groei, innovatie en het concurrentievermogen in specifieke sectoren of gebieden belemmeren. Hierbij kijken de partners zowel naar ingrepen op de korte termijn als strategieën op de lange termijn.

De partnerschappen voor innovatie vallen onder de centrale acties van Erasmus+. De Europese Commissie beheert deze acties via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Meer weten of een voorstel indienen?

In de nieuwe factsheet van de centrale actie Alliances for Innovation (partnerschappen voor innovaties) staat kort samengevat wat de actie inhoudt en wat de doelstellingen zijn.

Informatie over hoe je een aanvraag kunt voorbereiden? Bekijk de toolkit.

De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 september 2022. Voor meer informatie: