Skip naar content

Erasmus+ Magazine 2024

Lees de verhalen van deelnemers aan het programma Erasmus+!

Erasmus+ Magazine 2024 met "Lees het Erasmus+ Magazine 2024!"

Lees het Erasmus+ Magazine 2024!

Als je aan Erasmus+ denkt, denk je misschien als eerste aan het opdoen van kennis en ervaringen. Maar minstens zo belangrijk is het ontwikkelen van vaardigheden. De Europese Commissie riep dan ook het jaar 2023 uit tot het Europees Jaar van de Vaardigheden. Dat is volop terug te zien in het Erasmus+ Magazine 2024!

Alle sectoren

Persoonlijke verhalen uit alle sectoren 

Deelnemers uit verschillende onderwijssectoren vertellen over hun buitenlandervaringen. Zo ging student Bas de Rooij stagelopen in Zuid-Frankrijk waar hij allerlei nieuwe projecten kon oppakken en veel verantwoordelijkheid kreeg. Zijn motto? ‘Gewoon doen!’ Hier sluiten lerares Debby van der Putten en haar leerlingen van de Noordwijkse School zich bij aan. Want met groep 8 op uitwisseling met Erasmus+ naar het buitenland? Ja, ook dat is mogelijk! Het artikel over inclusieve jongerenuitwisseling ‘Youth Speak Up 4 Change’ laat zien hoe taalbarrières kunnen worden weggenomen. Namelijk door jongeren te laten samenwerken aan een strip over een persoonlijk of maatschappelijk probleem.  

Deze verhalen illustreren hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen in een snel veranderende samenleving. En natuurlijk hoe een verblijf in het buitenland daaraan bijdraagt! 

Subsidielijn Sport in de spotlight 

De subsidielijn voor mobiliteit in de breedtesport is ook van start gegaan. Op pagina 23 lees je meer over de mogelijkheden die er zijn voor sportverenigingen en organisaties in de breedtesport. 

De impact van internationale samenwerking in projecten 

De impact van internationale uitwisseling en samenwerking blijkt ook uit verschillende samenwerkingsprojecten. Denk aan het project ‘ITs4Women’. Dit project is gericht op het stimuleren van vrouwen en meisjes om hun digitale vaardigheden te vergroten. Een ander mooi voorbeeld is het verhaal van mbo-docent Dimitri van Dillen. Hij ging naar Griekenland met zijn studenten van niveau 1 en 2. Zo vertelt hij: ‘Hoewel deze groep studenten vaak wordt vergeten, helpt een buitenlandervaring hen enorm om uit hun eigen comfortzone te stappen en nieuwe skills op te doen.’ 

Op naar een nieuw jaar vol mooie verhalen! 

De komende jaren blijven we impact maken in internationale projecten, met de focus op de prioriteiten duurzaamheid, inclusie, jongerenparticipatie en digitalisering. We kijken uit naar nieuwe innovatieve projecten in 2024, met mogelijkheden en kansen voor iedereen. Met het Erasmus+ Magazine 2024 willen we iedereen inspireren om het komende jaar aan de slag te gaan met (uitwisselings)projecten, partnerschappen en het ontwikkelen van vaardigheden in binnen- en buitenland! 

Download het Erasmus+ Magazine 2024
pdf
Erasmus+ Magazine 2024