Skip naar content

Online Linguistic Support: vanaf nu voor alle studentmobiliteiten

Alle studenten die op internationale mobiliteit met het programma Erasmus+ gaan, kunnen vanaf nu (ongeacht de duur van de mobiliteit) Online Linguistic Support gebruiken.

Middelbaar beroepsonderwijs

De Europese Commissie (EC) heeft besloten om OLS-licenties ook toegankelijk te maken voor mobiliteiten van studenten die korter dan 19 dagen duren.

Dit betekent dat alle studenten die op internationale mobiliteit met het programma Erasmus+ gaan, ongeacht de duur van de mobiliteit, de OLS kunnen gebruiken.

Wat te doen als studenten alsnog gebruik wensen te maken van de OLS-licenties?

In het geval dat studenten die eerder vanwege de tijdsduur géén recht hadden op een OLS-licentie, alsnog gebruik wensen te maken van een OLS-licentie, adviseert het Nationaal Agentschap Erasmus+ dat instellingen een mededeling opstellen om alle betrokken deelnemers aan het programma per e-mail te informeren.

Deze mededeling per e-mail moet bij de deelnemersovereenkomst worden toegevoegd om de wijzigen in de regels te documenteren (in het geval van toekomstige controles of audits).