Skip naar content
EU-gebouw

Centrale acties

Wist je dat er nog meer subsidiemogelijkheden van Erasmus+ voor het onderwijs en de jeugdsector zijn? Hiervoor loopt de subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel.

Nieuw binnen Erasmus+ Call 2024: Policy Experimentation

Binnen Key Action 3 van het programma Erasmus+ is een nieuwe call geopend voor de onderwijsvelden: Policy Experimentation (deadline 4 juni 2024). Let op: deze call staat niet beschreven binnen de programmagids 2024, die vorige week gepubliceerd is.

Alle onderwijssectoren

Wat is Policy Experimentation?

Policy Experimentation gaat over verschillende grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten waarbij de relevantie, doeltreffendheid, potentiële impact en schaalbaarheid van activiteiten worden ontwikkeld, uitgevoerd én getest om beleidsprioriteiten in verschillende landen aan te pakken. Door strategisch leiderschap, methodologische degelijkheid en een sterke Europese dimensie te combineren, maakt Policy Experimentation wederzijds leren mogelijk en ondersteunt de actie wetenschappelijk onderbouwd beleid op Europees niveau.

Call 2024

Policy Experimentation is een centrale actie binnen het programma Erasmus+. Aanvragen lopen daarom via de EACEA in Brussel. Voor de call is een totaalbedrag van € 47 miljoen gereserveerd. De velden en thema’s waarvoor een aanvraag kan worden ingediend zijn:

  • Digitale educatie
  • Microcertificaten
  • Volwasseneneducatie
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Primair en voortgezet onderwijs

Binnen elk veld en thema zijn prioriteiten en specificaties aangebracht. Wij hebben een overzicht gemaakt van de informatie uit het Engelstalige Calldocument, dat beschikbaar is gesteld door de EACEA. Het overzicht is te downloaden via onderstaande button en is ook in het Engels. Kijk voor meer details op de Funding & tender opportunities portal van de EACEA.