Skip naar content

Democracy Reloading: meld je aan voor 2024

Foto van Democracy Reloading

Jongerenparticipatie in jouw gemeente? Doe mee met Democracy Reloading!

Het Europees Partnerschap 'Democracy Reloading' is een trainingstraject voor, door en met gemeenten en gericht op het ondersteunen in het verbeteren van lokale democratie door het betrekken van jongeren bij besluitvorming. De aanmeldingen voor het traject van 2024 zijn geopend. Ben jij werkzaam voor een gemeente? Lees dan snel verder!

Jeugd & jongerenwerk

Democracy Reloading: wat is het?

'Democracy Reloading' is een uniek trainingstraject, uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut en Erasmus+ Jeugd, waarbij lokale overheden de competenties ontwikkelen om jongerenparticipatie naar een hoger niveau te tillen. 

Gemeenten integreren de stem van jongeren steeds vaker in zowel de organisatie als het beleid. Toch blijft het duurzaam implementeren van jongerenparticipatie een uitdagende taak. Is jouw gemeente klaar om de stem van jongeren serieus te nemen? Meld je dan aan voor het Democracy Reloading-traject van 2024 en bouw met ons mee aan toekomstbestendige gemeenten. 

Wat kun je verwachten?

In de periode van april tot en met november 2024 gaan deelnemers aan de slag met andere gemeenten en partners* van Democracy Reloading. Deelnemende gemeenten krijgen tijdens dit traject o.a.:

 • QuickScan: inzicht in waar jouw gemeente staat op het gebied van jongerenparticipatie.
 • Methodeboek: catalogus met do’s en don'tsbest practices en out-of-the-box-voorbeelden van andere gemeenten en organisaties.
 • Werken aan je eigen casus: het zelf ontwerpen, uitvoeren en leren van een eigen jongerenparticipatie-experiment.
 • Training: leren over sociale gedragsverandering en ontwerpen van impactvolle interventies in je eigen werkomgeving.
 • Netwerk: uitwisselen met de andere deelnemende gemeenten en partners. Vanuit het Europese Democracy Reloading-netwerk zijn internationale uitwisselingen ook mogelijk.    
 • Samenwerken met jongeren: de theorie in praktijk brengen. Je wordt gekoppeld aan een junior gemeentecoach om o.a. te sparren over de uitvoer van jouw experiment.  
 • Online masterclasses: meer leren over competenties voor o.a. een jeugdvriendelijke gemeente, het creëren van bestuurlijk draagvlak en inclusieve jongerenparticipatie. 

* = Democracy Reloading wordt in Nederland uitgevoerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en het Nederlands Jeugdinstituut, in samenwerking met het ministerie van BZK, de VNG en NJR.

Wat vragen we jou?

Deelname aan Democracy Reloading is gratis. Wel vragen we betrokkenheid op onderstaande capaciteits- en tijdsinvestering: 

 • Circa 16 uur inzet per maand in training en grotendeels het werken aan je eigen casus.  
 • Per gemeente kan maximaal 1 medewerker deelnemen aan het traject. Deze werknemer koppelt terug, betrekt het eigen team en nodigt collega’s uit voor masterclasses.   
 • Deelname aan het traject loopt van april 2024 tot en met november 2024. 
 • Aanwezigheid tijdens de genoemde data in het traject (zie onderstaand document) is een belangrijke voorwaarde.  
Ons experiment leek klein, maar leverde een grote bijdrage aan ons inwonersparticipatiebeleid, zoals een advies voor de gemeenteraad op basis van de leefwereld van jongeren en een open, continue dialoog met collega's oud-deelnemer Democracy Reloading

Meer informatie & aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 28 februari aanmelden via deze link. We vragen je om een aantal zaken toe te lichten in de aanmelding. Na de sluitingsdatum wordt een selectie gemaakt van 10 gemeenten.  

Voor meer informatie kun je terecht bij Lindsay Vogelzang (Nationaal Coördinator Democracy Reloading) via l.vogelzang@nji.nl .  

Kijk voor meer informatie over het Europese partnerschap ook op www.democracy-reloading.eu.