Skip naar content

Instellingen ontvangen certificaat Erasmus Accreditatie

In april hebben twee instellingen een Erasmus Accreditatie certificaat ontvangen uit handen van Erasmus+: Scalda uit Terneuzen en MBO Amersfoort. Wie zijn zij en waarom hebben zij een accreditatie aangevraagd?

Middelbaar beroepsonderwijs

Brede integratie bij Scalda in Terneuzen

Op 7 april reikten teamleider Noor Groenendijk en programmabeheerder mbo Kim Verweij van Erasmus+ het Erasmus Accreditatie-certificaat uit aan Scalda. Zij deden dit tijdens het evenement ‘Het belang van internationalisering en samenwerking met de drie O's (onderwijs, overheid en ondernemers)’ in Middelburg. Scalda organiseerde dit event als school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in samenwerking met Dow Benelux, Gemeente Middelburg en Provincie Zeeland.

Scalda neemt al sinds 2014 deel aan projecten van Erasmus+. Het project Fast Lane to the Labour Market uit 2016 staat bekend als success story en good practice. In het verleden waren mobiliteiten echter afhankelijk van een aantal bevlogen medewerkers. Scalda merkte dat er bij studenten en medewerkers meer vraag kwam voor mobiliteitsactiviteiten en besloot de ontwikkelingen breed te trekken. Dit gebeurde met een plan van aanpak én een aanvraag voor de Erasmus Accreditatie. Met succes! De aanvraag is toegekend met een score van 73/100.

Met de Erasmus Accreditatie heeft Scalda een sterke basis voor de beoogde activiteiten, resultaten en organisatie. Het is duidelijk dat Scalda internationalisering zowel in de organisatie als in het onderwijs breed wil integreren.

MBO Amersfoort zet grote stappen vooruit

Op 12 april ging programmabeheerder mbo Kim Verweij van Erasmus+ langs bij MBO Amersfoort om het certificaat voor de Erasmus Accreditatie te overhandigen. MBO Amersfoort neemt sinds 2014 deel aan projecten van Erasmus+ en maakte in de loop der jaren een goede ontwikkeling door. Het budget en aantal mobiliteiten groeiden en de stappen vooruit zijn zichtbaar in de verslagen en beoordelingen. Kortom: een duidelijke omslag!

Met de komst van Marlies Verkuijlen als voorzitter van het College van Bestuur in september 2020 is ook een andere energie voelbaar, merkt Erasmus+ coördinator Odyle de Roos. Samen met vicevoorzitter van het College van Bestuur Gert-Jan Lantinga moedigde zij de positieve ontwikkelingen op het gebied van internationalisering bij MBO Amersfoort aan. Internationalisering is nu meer gewaarborgd binnen de organisatie en er is een bureau Internationalisering.

Maar MBO Amersfoort wilde verder vooruit en deed een aanvraag voor een Erasmus Accreditatie. Met een score van 77/100 is daarmee een lang gekoesterde droom werkelijkheid geworden: MBO Amersfoort is een geaccrediteerde instelling! In de aanvraag komt duidelijk naar voren dat de goede weg is ingeslagen met het borgen van internationalisering in de organisatie.

Daarnaast is er een goede ontwikkeling te zien voor de kwaliteitstandaarden van Erasmus+. Alles bij elkaar maakt dat er genoeg vertrouwen is dat MBO Amersfoort zich de komende jaren verder zal ontwikkelen en met behulp van Erasmus+ kwalitatief goede mobiliteiten gaat uitvoeren.

Van harte gefeliciteerd met jullie Erasmus Accreditatie!

Ook interesse in een Erasmus Accreditatie?