Skip naar content

De Beneficiary Module voor (KA2) Partnerschappen is klaar voor gebruik!

Het Project Management Systeem van Erasmus+, de Beneficiary Module (BM), is af en kan in gebruik worden genomen. Vanaf heden kunnen KA2-projecten (Partnerschappen) gestart in of na Call 2021 in het systeem om hun projectadministratie bij te houden. Voor projecten tot en met de Call van 2020 blijft de Mobility Tool+ in gebruik.

Alle onderwijssectoren

Wat is de Beneficiary Module?  

In de Beneficiary Module: 

  • Houd je tijdens het project de belangrijkste gegevens bij 

  • Bewaak je de voortgang van het project 

  • Monitor je het budget 

De gegevens in het systeem gebruik je voor de eindrapportage. Daarnaast zijn ze van belang voor de financiële beoordeling. Het gebruik van de Beneficiary Module is voor alle projecten van Erasmus+ verplicht. 

Hoe werkt de Beneficiary Module? 

De Commissie heeft verschillende video’s en online handleidingen gepubliceerd waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe de Beneficiary Module werkt.  

Wie heeft toegang? 

In eerste plaats krijgt de projectcoördinator toegang tot de Beneficiary Module via een ‘EU login account’. Hij of zij kan ook andere personen toegangsrechten geven. Het kan handig zijn dat er per organisatie minstens twee mensen zijn die de projectadministratie kunnen bijhouden in de Beneficiary Module. Op afstand kan het Nationaal Agentschap Erasmus+ meekijken. 

Waar kan ik terecht bij vragen? 

Staat het antwoord op je vraag niet in bovenstaande handleiding neem dan contact op met je contactpersoon bij het Nationaal Agentschap binnen je eigen onderwijsveld.  

Primair en voortgezet onderwijs: povo@erasmusplus.nl
Middelbaar beroepsonderwijs: mbo-sector@erasmusplus.nl
Hoger onderwijs: ho@erasmusplus.nl
Volwasseneneducatie: ve@erasmusplus.nl