Collega Mark over Youthgoal #8: Hoogwaardig leren

Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 18 november 2020

Youthgoal #8 gaat over hoogwaardig leren en het steeds verbeteren van verschillende leervormen waarmee we jongeren klaarstomen voor de uitdagingen van het leven in de 21e eeuw.

Binnen Erasmus+ Jeugd staat niet-formeel leren centraal. Hierbij zijn de jongerenprofessionals vooral bezig met het creëren van een omgeving waarbinnen jongeren zelf nieuwe dingen ervaren en hierdoor aan de slag gaan met de vragen als wat kan ik hier leren, wat heb ik hier geleerd en wat betekent dat voor mij?

Wij vragen bij het beoordelen van subsidieaanvragen voor bijvoorbeeld een jongerenuitwisseling dan ook altijd naar de wederkerigheid tussen inbreng van de (deelnemende) jongeren en de jongerenwerker. Een jongerenuitwisseling heeft het meeste impact op de deelnemers als zij vanaf het begin betrokken zijn bij de organisatorische en inhoudelijke totstandkoming.

Het vraagt oefening van de professionals. Daarom worden er verschillende nationale en internationale trainingen georganiseerd, die gegeven worden door ervaren trainers. We lichten er graag twee uit:

 • Star of Europe

  In deze training leren professionals die direct met jongeren werken enerzijds hoe je een succesvolle jongerenuitwisseling opzet en hoe je jongeren het ondersteunt bij het initiëren en runnen van hun eigen projecten, maar ook hoe je ervoor zorgt dat je de projecten niet voor hen maakt.

  Daarnaast krijg je toegang tot een digitale toolkit rondom de leerbadges die jongeren kunnen verdienen terwijl ze aan de verschillende elementen van projectplanning werken. De badges tonen de voortgang in het proces en helpen jongeren om overzicht te houden.
 • ATOQ

  In de ATOQ-trainingen, wat staat voor Advanced Training on Quality, staat de kwaliteit van jongerenuitwisselingen centraal. Het doel is het ondersteunen van jongerenwerkers te ondersteunen bij het verhogen van de kwaliteit van de Europese jongerenuitwisselingen die zij hebben opgezet binnen Erasmus+. De training biedt deelnemers de mogelijkheid om
 1. Kritisch te reflecteren op hun eerdere internationale uitwisselingservaring(en) en de impact op jongeren, organisaties en de bredere gemeenschap;
 2. Het vergroten van het begrip van verschillende kwaliteitsaspecten van jongerenuitwisselingen, zoals: actieve participatie van jongeren, samenwerking met partners, intercultureel leren, impact en resultaten, programmavorming;
 3. Het verbeteren van niet-formele leerprocessen en beter begrijpen hoe het leerproces van jongeren in het project kan worden ondersteund;
 4. Verbeteren van projectmanagementcompetenties (kennis, vaardigheden en attitudes) om de verschillende fasen van een jongerenuitwisseling nog beter te organiseren.