Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #8 - Hoogwaardig leren

Youthgoal #8 staat voor het bij elkaar brengen en verbeteren van diverse leervormen voor jongeren zodat zij opgewassen zijn tegen de uitdagingen van het steeds veranderende leven in de 21e eeuw.

Achtergrond: onderwijs is en blijft belangrijk voor actief burgerschap, een inclusieve samenleving en inzetbaarheid. Daarom moeten we onze visie op onderwijs voor de 21e eeuw uitbreiden, met meer nadruk op overdraagbare vaardigheden, studentgericht leren en niet-formeel onderwijs zodat een gelijke toegang tot kwalitatief goed leren ontstaat.

De streefdoelen van Youthgoal #8 zijn:

  • Het garanderen van volledige en gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en een leven lang leren;
  • Ervoor zorgen dat alle jongeren toegang hebben tot gelijkwaardig gefinancierd niet-formeel onderwijs op alle niveaus, dat wordt erkend en onderschreven;
  • Het bevorderen van openheid en ondersteunen van de ontwikkeling van menselijke en culturele vaardigheden;
  • Het opzetten en uitvoeren van meer gepersonaliseerde, participatieve en coöperatieve leerlinggerichte methoden in elke stap van het onderwijsproces;
  • Ervoor zorgen dat het onderwijs alle jongeren voorziet van levensvaardigheden als financieel beheer en gezondheidsvoorlichting, zoals seksuele gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft;
  • Het opnemen van methoden in zowel formeel als niet-formeel onderwijs, waarmee de leerling persoonlijke vaardigheden kan ontwikkelen zoals kritisch en analytisch denken, creativiteit en leren;
  • Ervoor zorgen dat jongeren toegang hebben tot burgerschapsonderwijs zodat zij kennis krijgen over politieke stelsels, democratie en mensenrechten, wat ook wordt bereikt door ervaringen van de samenleving voor het versterken van actieve burgerparticipatie.