Collega Anneke over Youthgoal #9: Ruimte en participatie voor iedereen

Jeugd & jongerenwerk

Gepubliceerd op: 22 mei 2020

Youthgoal 9 gaat over ruimte en participatie voor iedereen. Het versterken van de democratische participatie en autonomie van jongeren en zorgen voor speciale ruimten voor jongeren in alle geledingen van de maatschappij. Anneke vertelt over jongerenparticipatie binnen Erasmus+ Jeugd en tipt enkele interessante publicaties.

Het is niet te missen dat de aandacht voor jongerenparticipatie - mede door de EU Jongerenstrategie - in heel Europa toeneemt.

Waarom jongerenparticipatie?

  • Het is het recht van jongeren (en kinderen);
  • Het is een mechanisme om jongeren te empoweren;
  • Het draagt bij aan de effectiviteit in beleid, praktijk etcetera;
  • Het is een instrument waardoor jongeren zich kunnen ontwikkelen
  • Het versterkt de democratie.
     

Jongerenparticipatie in onze projecten

In alle projecten die met subsidie van Erasmus+ Jeugd mogelijk gemaakt worden staat jongerenparticipatie in het hart van de activiteit. We zien voorbeelden waarin jongeren leren participeren, ervaringen hierin opdoen en daadwerkelijk deelnemen aan besluitvorming.

Het is dan ook logisch dat we in Europa meer willen leren over de werkzame elementen, goede voorbeelden willen delen en onze krachten willen bundelen. Daarom is er in 2019 een nieuw SALTO-netwerk gestart: SALTO Participation & Information.

 

SALTO-Youth is een netwerk van zes onderzoekscentra die werken aan een aantal Europese prioriteiten rondom het jeugd- en jongerenwerk. De SALTO’s zijn onderdeel van het netwerk van de Nationale Agentschappen Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps.

Het vorig jaar gestarte netwerk SALTO Participation and Information werkt aan de strategie en innovatie voor jongerenparticipatie. Dit doen zij door diverse trainingen, evenementen, strategieontwikkeling en publicaties.

Meer weten over SALTO's denktank over jongerenparticipatie? Lees dan deze publicaties: