Skip naar content
Subnavigatie

Youthgoal #9 - Ruimte en participatie voor iedereen

Youthgoal #9 staat voor het versterken van de democratische participatie en zelfstandigheid van jongeren en zorgen voor ruimte voor jongeren in alle lagen van de maatschappij.

Achtergrond: jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de besluitvormingsprocessen die hen aangaan, hoewel hun betrokkenheid van cruciaal belang is voor de democratie. Jongeren moeten toegang krijgen tot de daarvoor bestemde plek in de gemeenschap, ter ondersteuning van hun persoonlijke, culturele en politieke ontwikkeling.

De streefdoelen van Youthgoal #9 zijn:

  • Ervoor zorgen dat jongeren invloed kunnen uitoefenen in alle lagen van de samenleving en de besluitvormingsprocessen: vanaf het moment van het bepalen van de agenda tot en met uitvoering, monitoring en evaluatie, via op jongeren afgestemde en toegankelijke wijze en structuren. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de beleidsmaatregelen inspelen op de behoeften van jongeren;
  • Zorgen voor gelijke toegang tot de dagelijkse besluitvorming voor alle jongeren;
  • Het verhogen van jongerenparticipatie en dus de jongerenvertegenwoordiging in het verkiezingsproces en in gekozen organen en andere besluitvormende organen in alle lagen van de samenleving;
  • Zorgen voor door jongeren geleide fysieke faciliteiten en mogelijkheden die door jongeren erkend worden omdat zij autonoom, toegankelijk voor iedereen, en open en veilig zijn, en professionele ondersteuning bieden voor de ontwikkeling en het waarborgen van kansen voor jongerenparticipatie;
  • Ervoor zorgen dat alle jongeren toegang hebben tot veilige virtuele op jongeren gerichte ruimten, die toegang tot informatie en diensten verstrekken en mogelijkheid tot jongerenparticipatie bieden;
  • Zorgen voor de continuïteit van de financiering, gemeenschappelijke erkenning en de ontwikkeling van kwalitatief goed jongerenwerk zodat jongerenorganisaties en hun rol bij inclusie, participatie en niet-formeel onderwijs verbeteren;
  • Het verstrekken van op jongeren afgestemde, relevante, uitgebreide informatie, die tevens is ontwikkeld door en met jongeren, om jongerenparticipatie mogelijk te maken.