Skip naar content

Beschikbaar budget Erasmus+ Sport 2023

Ken jij het budget voor subsidieaanvragen binnen het programma Erasmus+ Sport van 2023 al? Lees snel verder voor de budgetverdeling, criteria en prioriteiten.

Sport

Budget

Het beschikbare budget voor deze subsidielijn van Erasmus+ Sport in 2023 is € 284.706,-.

Deadlines en verdeling

In 2023 gelden er twee deadlines voor Erasmus+ Sport. Het budget wordt toegekend volgens onderstaande verdeling:

  • 50% voor de eerste deadline op 23 februari 2023, 12.00, voor projecten die starten tussen 1 juni en 31 december 2023;
  • 50% voor de tweede deadline op 4 oktober 2023, 12.00, voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 mei 2024.

Individuele steun

Het Nationaal Agentschap heeft het basisbedrag voor de individuele steun (individual support, verblijfskosten voor deelnemers en begeleiders gedurende de activiteit) bepaalt op:

  • Landengroep 1: € 146,25,-
  • Landengroep 2: € 130,00,-
  • Landengroep 3: € 113,75,-

Het basisbedrag wordt uitbetaald tot en met dag 14 van de activiteit. Vanaf dag 15 wordt 70% van het basisbedrag uitbetaald. Kijk voor meer toelichting op de individuele steun en de andere begrotingsrubrieken (budget categories) in de Programmagids.

Toekenning 

Het toekennen van budget voor subsidieaanvragen gebeurt op basis van de criteria zoals opgenomen in de Programmagids conform beschikbaarheid van het budget voor de betreffende ronde, op volgorde van hoogte van de score.

Hebben twee projecten dezelfde score en is er onvoldoende budget beschikbaar om beiden te financieren? In dat geval is het puntenaantal per categorie doorslaggevend conform onderstaande volgorde:

  • 1. Relevantie/impact
  • 2. Kwaliteit van het projectontwerp
  • 3. Kwaliteit van het projectmanagement

Landen die aangesloten zijn bij het programma

Landen die meedoen aan Mobiliteitsprojecten via Erasmus+ Sport zijn de 'Lidstaten van de Europese Unie' en 'Andere landen die aangesloten zijn bij het programma'.  Lees hier meer over de deelnemende landen.

Prioriteiten

In de programmaperiode Erasmus+ 2021-2027 ligt de focus op prioriteiten als het stimuleren van inclusie, jongerenparticipatie, duurzaamheid en digitalisering. Deze prioriteiten worden meegenomen tijdens de beoordeling van subsidieaanvragen. Bekijk dus goed in de Programmagids wat belangrijke doelstellingen en prioriteiten zijn van de subsidielijn, waarvoor jij een aanvraag wilt indienen. 

Hulplijnen

Om je te ondersteunen bij jouw subsidieaanvraag bieden we de mogelijkheid om een adviesgesprek aan te vragen of feedback te krijgen op jouw voorstel (tot drie weken voor de deadline). Op deze pagina lees je hoe jij dat doet.