Skip naar content

Beoordelingscriteria Erasmus Accreditatie bekend

De beoordelingscriteria waar je als organisatie aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Erasmus Accreditatie zijn gepubliceerd. Ook is bekend welke organisaties in aanmerking komen voor een accreditatie.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Voor het eerst limiet aantal organisaties primair en voortgezet onderwijs

Het is voor het eerst dat er een limiet zit op het aantal organisaties dat een accreditatie toegekend kan krijgen. Dat geldt overigens alleen voor primair en voortgezet onderwijs, waar maximaal 40 organisaties een Erasmus Accreditatie toegekend kunnen krijgen. Voor de andere sectoren zijn er geen limieten. De eerstvolgende deadline om een accreditatie aan te vragen, is op 19 oktober 2023.

Accreditatie: de voordelen

Een Erasmus Accreditatie is een erkenning die behaald kan worden door organisaties in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Geaccrediteerde organisaties hoeven niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen: een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende. Meer lezen over de voordelen van een accreditatie? Bekijk dan de informatiepagina.

Een accreditatie aanvragen?

Wil jij met jouw organisatie ook werk maken van een Erasmus accreditatie dit calljaar? Bereid je dan goed voor en gebruik daarvoor de informatie voor jouw sector:

Begeleiding & vragen stellen over jouw accreditatie-mogelijkheden?

Heb je concrete vragen of wil je hulp bij jouw accreditatie-aanvraag? Erasmus+ organiseert verschillende live en online bijeenkomsten, zoals online vragenuurtjes. Ga naar de agenda, kies een voor jou passende sessie en meld je aan.