Skip naar content

Beoordelaars van projecten Erasmus+ gezocht!

Beoordelaars van projecten Erasmus+ gezocht!

Bij het beoordelen van aanvragen en rapportages van mobiliteitsprojecten en accreditaties (KA1) en voor samenwerkingsprojecten (KA2) zet het NA Erasmus+ externe beoordelaars in. Het NA Erasmus+ werkt op dit moment samen met zo’n 50 experts. We willen deze groep graag uitbreiden in aanloop naar de tweede ronde van de Call 2021 (met name voor primair/voortgezet onderwijs en de volwasseneneducatie) en ook alvast voor de Call 2022 (alle velden).

Alle onderwijssectoren

Wie zoeken we?

Het NA Erasmus+ zoekt beoordelaars voor de velden primair en voortgezet onderwijs (po/vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en de volwasseneneducatie (ve). Van onze beoordelaars verwachten we dat ze in uitstekend Engels en Nederlands projectaanvragen en rapportages inhoudelijk kunnen beoordelen.

Na een voorbereidende instructiebijeenkomst past de expert met behulp van door de Europese Commissie opgestelde criteria de regels en beleidsdoelstellingen van Erasmus+ toe in de beoordelingen.

Een volledige omschrijving van de taken vind je hier

Ben je geïnteresseerd?

De deadline voor kandidaatstelling voor de tweede ronde van de Call 2021 is 3 september 2021. Na deze datum kun je je ook aanmelden, maar je kunt dan op zijn vroegst in februari of maart 2022 ingezet worden.

Vervolg en training

Adviseurs van de betreffende sector zullen contact met je opnemen over de vervolgprocedure. Een kennismaking staat gepland voor half september. Indien je geselecteerd wordt, zal de training voor beoordelaars op eind september, begin oktober (KA1) of eind oktober, begin november (KA2) plaatsvinden. Deelname aan deze training is verplicht voor alle experts.

Over ons

Het NA Erasmus+ is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal activiteiten, zoals voorlichting, training en begeleiding van de verschillende onderwijsvelden, het selecteren van projectaanvragen die vallen onder de ‘decentrale’ acties, toezicht op die projecten en het contact met de begunstigden en de monitoring ter plaatse.