Skip naar content

Beoordelaars van projecten Erasmus+ gezocht!

Voor een objectieve beoordeling van projectaanvragen en -resultaten, zijn we op zoek naar onafhankelijke deskundigen uit verschillende expertisegebieden. Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij de waardering van projecten van Erasmus+? Dan is dit je kans!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Ieder jaar worden er honderden subsidieaanvragen ingediend bij het Nationaal Agentschap (NA) Erasmus+ Onderwijs & Training voor internationale projecten. Dit zijn aanvragen voor zowel mobiliteitsprojecten (KA1) als voor partnerschapsprojecten (KA2). Bij het beoordelen van de aanvragen, en ook tussen- en eindrapportages, zet het NA externe beoordelaars in.

Wie zoeken we?

Het NA zoekt beoordelaars voor projectvoorstellen uit het primair en voortgezet onderwijs (po/vo), het hoger onderwijs (ho) en de volwasseneneducatie (ve).

Heb jij affiniteit met internationale projecten en het onderwijs? En ben je in 2024 beschikbaar voor het doen van beoordelingen (tegen een gepaste vergoeding)? Dan zoeken we jou!

Deadline aanmelden: 22 januari 2024

Maak uiterlijk 22 januari 2024 jouw interesse kenbaar. Vul het online aanmeldformulier in en upload je (Europass) CV.

Vervolg en training

De aanmeldingen worden beoordeeld aan de hand van de criteria en de aangeleverde informatie. Een proefbeoordeling maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Wanneer je bent geselecteerd, word je uitgenodigd voor een verplichte training. De training voor KA1 Mobiliteiten (ho) zal online plaatsvinden in februari. De trainingen voor KA1 mobiliteiten (po/vo) zal plaatsvinden op dinsdag 5 maart en voor KA2 Partnerschappen (po/vo, ho en ve) op woensdag 6 maart 2024. De beoordelingen zullen plaatsvinden vanaf de deadline van 20 februari tot en met de maand mei (KA1) en vanaf de deadline van 5 maart tot en met de maand juli (KA2); beschikbaarheid in deze periode is een eis.

Voor de deadlines van 1 oktober (KA1 Accreditaties po/vo en tweede ronde KA210 po/vo, mbo en ve) vinden de beoordelingen plaats tot en met de maand december; als je voor die beoordelingen ingezet wordt of wilt worden, is beschikbaarheid in die periode ook een eis.

Vragen over (het worden van) externe beoordelaars? Stel ze gerust via één van onderstaande mailadressen.

 

povo@erasmusplus.nl voor de sector po/vo

ho@erasmusplus.nl voor de sector ho

ve@erasmusplus.nl voor de sector ve