Skip naar content

Aankondiging: European Innovative Teaching Awards 2023

EITA
Groepje jongeren langs een duurzaamheidsbanner

Prioriteiten Erasmus+ 2021-2027

Belangrijke prioriteiten van het programma Erasmus+ 2021-2027 zijn inclusie, digitalisering, participatie en Green Erasmus+ (duurzaamheid, milieu en klimaat).

Aankondiging: European Innovative Teaching Awards 2023

Ieder jaar organiseert Erasmus+ de European Innovative Teaching Awards voor de velden primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Dit jaar is het thema Educatie en Innovatie.

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

De European Innovative Teaching Award is in het leven geroepen in het kader van de Europese Onderwijsruimte 2025. De prijs wil opmerkelijke innovatieve onderwijs- en leerpraktijken in de kijker zetten, die tot stand kwamen dankzij het programma Erasmus+ en het werk erkennen van de leerkrachten en de scholen die ertoe bijdroegen.

Het Nationaal Agentschap zal een selectie voor nominatie maken uit zowel de KA1 als de KA2 projecten die gestart zijn tussen 2018 en 2022 en ondertussen compleet zijn afgerond. Hierna zal een jury in beraad gaan om een winnend project te selecteren. Wanneer jouw project geselecteerd is zal er in de eerste week van mei contact met worden opgenomen!