Skip naar content

53 organisaties krijgen eerste Erasmus Accreditatie

Terwijl scholen en onderwijsorganisaties langzaam de zomer ingaan, zijn we bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ druk bezig met het afronden van het eerste jaar van de Erasmus Accreditatie (KA120). Na de eerste Call voor Accreditaties in 2020 zijn maar liefst 53 organisaties verblijd met een toekenning. Een mooi begin!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Het gaat om 14 organisaties in primair en voortgezet onderwijs, 37 in middelbaar beroepsonderwijs en 2 in de volwasseneneducatie. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs hebben 6 organisaties bovendien een excellentielabel ontvangen. Zij dienden als charterhouders onder de light procedure een accreditatieaanvraag in en hebben gemiddeld meer dan 85 punten behaald op hun laatste twee afgesloten projecten.

In mei 2021 konden de geaccrediteerde organisaties een budgetaanvraag (KA121) doen. Hierbij was een inhoudelijk plan voor hun activiteiten niet meer nodig, omdat deze al is goedgekeurd in de accreditatieaanvraag. Het Nationaal Agentschap berekent op dit moment het toe te kennen budget per organisatie.

Erkenning

Een Erasmus Accreditatie is een erkenning voor organisaties in primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Geaccrediteerde organisaties hoeven een subsidieaanvraag niet ieder jaar inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is voldoende. Jaarlijks is een aanvraagronde voor een Erasmus Accreditatie en deze is bij toekenning geldig tot en met 2027.

Organisaties met een Erasmus Accreditatie hebben laten zien dat zij duidelijke en toekomstbestendige internationaliseringsplannen hebben waar ze de komende jaren verder mee aan de slag willen. Een accreditatie maakt het aanvragen van mobiliteitsprojecten binnen Erasmus+ in de toekomst makkelijker. Het geeft organisaties de ruimte om internationale activiteiten in hun eigen tempo verder uit te bouwen. Eerdere ervaring met projecten van Erasmus+ is niet nodig om een Erasmus Accreditatie aan te vragen.

Interesse?

Ook een Erasmus Accreditatie aanvragen? Dat kan tot 19 oktober 2021, 12:00 uur ’s middags (Brusselse tijd). Eerst meer weten of een oriënterend gesprek over de internationaliseringsplannen van jouw organisatie? Mail naar povo@erasmusplus.nl, mbo-sector@erasmusplus.nl of ve@erasmusplus.nl.