Skip naar content

10 tips voor jouw KA122-aanvraag

Ben je al bezig met een aanvraag voor Erasmus+ KA1 Short-term Projects (KA122)? Check dan deze laatste tips voor de naderende deadline van 4 oktober 2023!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

1. Raadpleeg alle handige documenten

Zorg dat je de Programmagids 2023, de Subsidiewijzer en de Prioriteiten van het programma Erasmus+ goed hebt gelezen. Op onze website zijn nog meer handige documenten te vinden om je aanvraag voor te bereiden. Zoek onder ‘Subsidie’ naar de sector die voor jou van toepassing is en klik op ‘Aanvragen’.

2. Leg contact met potentiële partners in het buitenland

Je vult in de projectaanvraag in naar welke organisatie(s) je wil gaan. Het is daarom belangrijk om op tijd te beginnen met het zoeken van geschikte partnerscholen, -organisaties en -instituten in het buitenland. Geschikte cursusinstituten en/of projectpartners vind je bijvoorbeeld via ESEP (europa.eu) (voor scholen), EPALE (voor Volwasseneneducatie) of LinkedIn - maar ook door het bijwonen van Europese contactseminars (Training and Cooperation Activities). Kijk hiervoor in onze agenda!

3. Schrijf de aanvraag vanuit een duidelijke leerbehoefte

Denk aan een leerbehoefte of een uitdaging waarbij de buitenlandse activiteiten kunnen helpen. Een activiteit zelf (uitwisseling, cursus, etc.) is geen doel op zich, maar een middel om een doel te behalen. Zorg dat je de leerbehoefte concreet maakt naar de situatie van jouw specifieke organisatie en geef voorbeelden. Je kunt voor verschillende activiteitsoorten subsidie aanvragen (zoals groepsmobiliteit voor leerlingen én job shadowing voor leerkrachten) zolang de behoeften en doelen maar duidelijk naar voren komen.

4. Bevoegde Legal Representative

Het Nationaal Agentschap (NA) Erasmus+ controleert of de handtekening op de Declaration on Honour van de op het KvK-uittreksel genoemde tekenbevoegde/wettelijk vertegenwoordiger(s) is. Meer informatie over wie er bevoegd is te tekenen als de Legal Representative binnen de organisatie, vind je op deze pagina: Legal Representative

5. Vergeet de ‘Declaration on Honour’ niet

Zonder dit (compleet ingevulde) formulier kunnen we de aanvraag niet accepteren. Let erop dat het geen oude Declaration on Honour van een andere Call is. Naast een handtekening vult de Legal Representative ook de tekendatum en plaats van tekenen in. Je kunt het formulier downloaden bij ‘Annexes’ in jouw aanvraagportaal.

6. Voor scholen: let op welk adres je invult

Je subsidieaanvraag moet op naam van de specifieke schoollocatie staan (gebaseerd op BRIN-6). Je kunt niet als basisschool op naam van de stichting aanvragen, of als schoollocatie op naam van de overkoepelende scholengemeenschap waar meerdere locaties onder vallen. Zorg dus dat je vóór de deadline een OID (Organisation ID) aanvraagt voor jouw school.

7. Wacht niet tot het laatste moment

Dien je aanvraag tijdig in. Hiermee voorkom je mogelijke last minute problemen, bijvoorbeeld door een haperende internetverbinding.

8. Sluit aan bij een vragenuurtje

Voor elk onderwijsveld organiseren wij verschillende vragenuurtjes voorafgaand aan de deadline. Houd de agenda in de gaten. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.

9. Vraag hulp bij technische problemen

Ondervind je technische problemen met de aanvraag? Maak dan een print screen van het probleem en neem contact met ons op via de link bij tip 10.

10. Durf te vragen

Neem bij vragen altijd contact op met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training.

Klaar voor jouw aanvraag?