Skip naar content

Training | Municipalities4Democracy - Local youth policy and youth voice

8 - 13 juli 2024 | Aanmelden tot 26 mei | Training voor beleidsmedewerkers jeugdbeleid bij een gemeente om te leren hoe je jongeren op een efficiënte manier kunt betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming en hoe je de lokale democratie kunt ontwikkelen.

Jeugd & jongerenwerk

Wat is het?

Als je wilt dat de jongeren in je gemeenschap actief betrokken zijn, moet je ze betrekken bij de besluitvorming en de ontwikkeling van lokaal jeugdbeleid. Gemeenten en regionale overheden moeten zich daarom inzetten om:

  • aandacht te hebben voor de behoeften en belangen van jongeren;
  • jongeren te betrekken bij beslissingen die hun leven beïnvloeden; 
  • te werken aan het vergroten van hun mate van eigenaarschap van en verantwoordelijkheid voor hun eigen gemeenschap.

Wat leer je?

  • Je deelt ervaringen met betrekking tot lokale jongerenparticipatie in besluitvorming.
  • Je leert de inhoud en de functies van de online Toolkit te begrijpen en wordt voorbereid op verder zelfstandig gebruik.
  • Je identificeert manieren en ideeën voor jouw gemeente om lokale jongerenparticipatie verder te ontwikkelen.
  • Je leert begrijpen welke mogelijkheden gemeenten hebben om het programma van Erasmus+ Jeugd en de financieringsmogelijkheden ervan te gebruiken om dit te bereiken.

Voor wie?

De training is bedoeld voor gemeentelijke jeugdbeleidsmedewerkers en lokale politieke vertegenwoordigers die zich richten op jeugdbeleid en burgers en voor jongerenwerkers die jeugdraden of andere soorten jongerenparticipatiestructuren coördineren/ondersteunen.

Praktische informatie

De training vindt plaats in Braga, Portugal. De eigen bijdrage is € 75,- per persoon. De reiskosten en kosten voor training, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen. Er wordt Engels gesproken tijdens het evenement.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan tot 26 mei 2024 via de website van SALTO-YOUTH; eenmalige registratie is hiervoor vereist. Op 5 juni hoor jij of je bent geselecteerd. Neem voor meer informatie contact op met Esther Schelvis via e.schelvis@nji.nl.

Meer weten?

Esther Schelvis kan je er alles over vertellen

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven