Skip naar content

TCA | From yesterday’s skills to tomorrow’s careers: study visit on "Art, Crafts and Heritage"

Training and Cooperation Activity | Geef je uiterlijk 14 april 2024 op via het SALTO-platform!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Wat is het?  

Sinds 2023 heeft Frankrijk een nieuwe focus op kunst, ambacht en erfgoed. Deze nieuwe focus is specifiek gericht op het behoud en de promotie van deze beroepen. Dit heeft zowel betrekking op behoud van oude als op het ontwikkelen van nieuwe vormen van erfgoed. De Franse regering heeft een nationale strategie op gezet om dit te ondersteunen.  

In deze context gaan mensen die zich bezighouden met les en training geven op dit gebied zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe lesmethoden en het uitwisselen van best practices. Een belangrijk onderdeel van dit is geweid aan het promoten van kunst en ambacht onder jongeren.   

De TCA zal ook een mooi moment zijn om te netwerken met Europese collega’s uit het werkveld. Om dit extra te stimuleren zal er ook een receptie georganiseerd worden.   

Wat leer je?

Het studiebezoek richt zich op vier specialiteiten: 

  • Meubilering 
  • Textiel 
  • Interieur 
  • Vergulden 

De TCA is gericht op het vmbo, mbo en hbo, met een speciale focus op continuïteit van het onderwijs- en leertrajecten. Het biedt gelegenheid voor onderwerpen als duurzame ontwikkeling, nieuwe technologieën, lokale producten en het overdragen van informatie.  

De kennisoverdracht zal voornamelijk gaan aan de hand van werken in groepen, plenaire sessies en bezoeken aan bijzondere projecten in kunst en ambacht. Hieronder vallen bezoeken aan de Ateliers de l'Institut National du Patrimoine in Aubervilliers, gewijd aan erfgoedrestauratie, de Campus van het Château de Versailles voor het behoud van architecturaal en historisch erfgoed, en in het hart van Parijs, de belangrijke locatie van het Mobilier National, een belangrijke erfgoedlocatie en een belangrijke speler op het gebied van hedendaags design en de promotie van Franse decoratieve kunsten. 

Voor wie? 

Docenten en onderwijsmanagers uit vmbo, mbo en/of hbo in een van de vier genoemde richtingen. De focus ligt op kunst en ambachten van hoog niveau in relatie tot erfgoedrestoratie en -conservering (architectuur, beeldhouwwerk, decoratie, meubelering, etc.). Ervaring met Erasmus+ is niet nodig.  

Let op: de TCA richt zich dus niet op de ‘luxury goods sector’ (zoals bijvoorbeeld mode, haute couture, juweliersopleidingen, leerbewerking, goud- en zilversmeden, parfumerie).  

Praktische informatie  

Belangrijk: maandag 20 mei 2024 is een nationale feestdag in Frankrijk (Tweede Pinksterdag). Deelnemers worden op dinsdagochtend 21 mei in Parijs verwacht. 

De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) wordt geregeld en betaald door het Franse Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Aanmelden

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten. 

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan uiterlijk 14 april 2024 op via https://salto-et.net/events/show/FR01_0582_TSS_2024 (log in en klik op ‘Apply’). Er is voor Nederland één plaats beschikbaar. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 26 april informeren over de uitslag van de selectie. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl 

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven