Skip naar content

TCA | Training seminar for Small-Scale Partnerships "The Project Compass: Navigating Ideas towards Projects"

Training and Cooperation Activity | Geef je uiterlijk 1 mei 2024 op via het SALTO-platform!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Wat is het?  

Ben je nog niet zo bekend met Erasmus+? Ben je geïnteresseerd in het opzetten van een kleinschalige partnerschap? Ben je op zoek naar partnerorganisaties voor een samenwerkingsproject? Wil je weten waar je moet beginnen en hoe je van een idee tot een project komt? 

Als het antwoord op deze vragen ja is, dan is dit contactseminar iets voor jou! 

Tijdens het seminar gaan we in op de Erasmus+ KA2 Small Scale Partnerships. We willen deelnemers de handvatten geven om een netwerk op te zetten en een aanvraag te schrijven voor een Small Scale Partnership. Uiteindelijk willen we dat de deelnemers in staat zijn om elke stap van een Erasmus+ project, van begin tot eind, te doorlopen.  

Wat leer je? 

Het algemene doel van deze TCA is om potentiële aanvragers van kleinschalige partnerschappen van het programma Erasmus+ vertrouwd te maken met de basisprincipes van projectplanning en te inspireren tot internationale partnerschappen. 

De deelnemers zullen:  

  • de specifieke kenmerken van kleinschalige Erasmus+ partnerschapsprojecten leren kennen; 
  • nieuwe netwerken creëren en potentiële projectpartners vinden; 
  • vertrouwd raken met de instrumenten die nodig zijn om hun idee om te zetten in een projectplan: van het verfijnen van het idee, het vaststellen van de behoefte aan innovatieve producten, kwaliteitsborging tot het meten van de voordelen en het bekendmaken van de resultaten; 
  • de ruimte krijgen om hun projectideeën te delen en te bespreken. 

Voor wie?  

Minder ervaren organisaties en nieuwkomers voor Erasmus+ KA2, van verschillende soorten organisaties: bijvoorbeeld bibliotheken, musea, gemeentes, niet-gouvernementele en alle soorten onderwijsinstellingen in primair/voortgezet onderwijs, mbo en de volwasseneneducatie. 

Praktische informatie 

Het seminar bestaat uit twee verplichte onderdelen. Het eerste deel vindt online plaats op 11 juni, van 13:00 tot 16:00 uur. Het tweede deel vindt plaats in Vilnius van 18 tot en met 20 juni. Deelnemers worden op 18 juni voor 13:00 uur verwacht en het programma duurt vervolgens tot en met de lunch op 20 juni. 

De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) wordt geregeld en betaald door het Litouwse Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Aanmelden 

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account? Dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren. 

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten. 

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan uiterlijk 1 mei a.s. op via het SALTO platform (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland 2 plaatsen beschikbaar. Het Nationaal Agentschap zal de kandidaten uiterlijk 19 mei informeren over de uitslag van de selectie. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl  

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven