Skip naar content

TCA | Green practices in Erasmus+ projects

Training and Cooperation Activity | Geef je uiterlijk 15 februari 2023 op via het SALTO-platform!

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs

Wat is het?

Duurzaamheid en groene praktijken zijn een van de belangrijkste horizontale prioriteiten van het Erasmus+ programma. Met dit seminar willen we deelnemers uit de SCH- en VET-sector samenbrengen die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en dit als een belangrijk onderwerp beschouwen en die al zijn begonnen met een duurzame aanpak van hun projecten en/of instellingen of van plan zijn dit te gaan doen. Het seminar zal een showcase zijn van goede praktijkvoorbeelden van Erasmus+ KA2-projecten die een diepere impact hebben op zowel individueel als organisatorisch niveau. Tijdens het seminar kunnen deelnemers hun best practices delen, geïnspireerd worden door anderen en netwerken.

Voor wie?

Seminar staat open voor aanvragers uit het primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (leeftijd van leerlingen vanaf 10 jaar - lager secundair onderwijs). Aanvragers moeten ofwel een lopend KA2-project met groene prioriteit hebben of van plan zijn om een voorstel in te dienen in Call 2024 of op zijn minst enige Erasmus-projectervaring hebben samen met interesse in groene/duurzame onderwerpen.

Praktische informatie

De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) wordt geregeld en betaald door het Slowaakse Nationaal Agentschap Erasmus+.

Aanmelden

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten.

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan uiterlijk 15 februari 2024 op via https://salto-et.net/events/show/SK01_0517_THO_2023 (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland twee plaatsen gereserveerd. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 8 maart 2024 informeren over de uitslag van de selectie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven