Skip naar content

TCA | Go International

Primair en voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

Wat is het?  

Het doel van deze TCA is om de competenties van de deelnemers op het gebied van internationale samenwerking op school- of instellingsniveau te verbeteren, zodat projecten kunnen worden ontwikkeld en verbindingen kunnen worden gelegd voor uitwisseling, verbetering van onderwijsprocessen en wederzijds leren.  

Wat leer je?  

Door middel van plenaire sessies en workshops wordt onderwijzend en niet-onderwijzend personeel in staat gesteld internationale samenwerking te plannen en te activeren met als doel de kwaliteit van lesgeven en leren te verbeteren.  

De deelnemers kunnen ideeën en inzichten uitwisselen, netwerken en contacten leggen voor mogelijke toekomstige samenwerking via Erasmus+ projecten. 

Voor wie?  

Het evenement staat open voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie. We zijn op zoek naar deelnemers die geïnteresseerd zijn in het onderwerp van het seminar, die hun onderwijspraktijk willen verbeteren, die hun ervaringen willen delen met collega's en die nieuw zijn in het Erasmus+ programma. 

Praktische informatie 

Het evenement begint op 27 juni om 09:00 uur en duurt tot 28 juni 15:00 uur. Het Servische NA Erasmus+ zorgt voor twee hotelovernachtingen – inchecken op 26 juni vanaf 14:00 uur en uitchecken op 28 juni voor 11:00 uur. 

De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) wordt geregeld en betaald door het Servische Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Aanmelden 

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren. 

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten. 

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan uiterlijk 16 mei op via Events | SALTO (salto-et.net) (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland 2 plaatsen gereserveerd. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 27 mei informeren over de uitslag van de selectie. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl