Skip naar content

TCA | Contact Seminar - Networking to promote inclusion and diversity in the VET sector of the Erasmus+ Programme

Middelbaar beroepsonderwijs

Wat is het?  

De doelstellingen van het contact seminar zijn: 

  • het meer betrekken van kansarme studenten en mbo-personeel bij mobiliteitsactiviteiten (KA1); 
  • het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijshulpmiddelen voor kansarme studenten (KA2); 
  • het vergroten van het aantal nieuwe deelnemers aan Erasmus+. 

Het seminar focust zich op drie hoofdthema’s: 

  • Toegang tot mobiliteitsprojecten voor mensen met cognitieve, zintuiglijke en fysieke beperkingen (gericht op KA1-projecten). 
  • Integratie van vluchtelingen, met name Oekraïners (gericht op KA2-projecten). 
  • Digitale inclusie in het beroepsonderwijs (met aandacht voor KA1- en KA2-projecten). 

Wat leer je? 

Een beter begrip van inclusie in relatie tot overige prioriteiten van Erasmus+ (met name de prioriteit ‘digitale transformatie’); inzicht in hoe inclusieve praktijken kunnen worden ontworpen om de toegang tot onderwijskansen voor kansarme mensen te vergroten; en het opzetten of uitbreiden van je internationale netwerk, en contacten leggen met potentiële projectpartners om nieuwe projectaanvragen te ontwerpen. 

Voor wie?  

Deelnemers moeten veel kennis hebben van en ervaring hebben met het middelbaar beroepsonderwijs, en aantoonbaar interesse hebben in inclusie en diversiteit. Deelnemers die nog geen of weinig ervaring hebben met Erasmus+ projecten zijn meer dan welkom. 

Praktische informatie  

Voorafgaand aan de TCA moeten geselecteerde deelnemers een aantal voorbereidende opdrachten doen; met name het bedenken en uitwerken van projectideeën binnen de thema’s van de TCA.  

De TCA vindt plaats in Hotel Quirinale in Rome. Het programma start op 24 juni om 15:00 uur en duurt tot 26 juni 13:00 uur (incl. lunch). 

De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden tijdens het programma) wordt geregeld en betaald door het Italiaanse Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Aanmelden 

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren. 

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten. 

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan uiterlijk 19 april op via Events | SALTO (salto-et.net) (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland 2 plaatsen gereserveerd. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 1 mei informeren over de uitslag van de selectie. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl  

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven