Skip naar content

TCA | Contact seminar: Inclusion in Erasmus+ Mobility for VET schools targeting learners with fewer opportunities

Training and Cooperation Activity | Geef je uiterlijk 15 maart 2024 op via het SALTO-platform!

Middelbaar beroepsonderwijs

Wat is het?

Het belangrijkste doel van het seminar is het bevorderen van nieuwe contacten en partnerschappen tussen instellingen en organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding die onderwijs en opleidingen aanbieden aan kansarme leerlingen en het personeel dat met deze doelgroep werkt. De nadruk zal liggen op het creëren van kansen in beroepsonderwijs en -opleiding voor zowel leerlingen als personeel. De groep omvat leerlingen die om verschillende redenen moeite hebben om reguliere beroepsopleidingsprogramma's bij te wonen of af te ronden vanwege een handicap, educatieve/cognitieve, psychologische uitdagingen, sociaaleconomische problemen en gezondheidsproblemen. Hieronder vallen ook leerlingen die speciale aandacht en begeleiding nodig hebben om zich voor te bereiden op gewoon beroepsonderwijs en -opleiding. 

Het seminar is vooral bedoeld om vertegenwoordigers van organisaties aan te trekken die geen ervaring hebben met Erasmus+ of die geen ervaring hebben met het betrekken van kansarme leerlingen bij internationale activiteiten.

De activiteiten omvatten:

  • Kennismaking
  • inleiding tot groepsmobiliteit - een nieuwe en inclusieve activiteit binnen Erasmus+ beroepsonderwijs en -opleiding
  • bespreking van de voordelen en uitdagingen van mobiliteit voor kansarme studenten
  • pitchen en presenteren van projectideeën
  • dating en dialoog met potentiële partners gefaciliteerd door een professional
  • sociale activiteiten

Wat leer je?

Je leert hoe je instellingen kan inschakelen die trainingen aanbieden aan deze doelgroep.

Voor wie?

Vertegenwoordigers van organisaties die beroepsonderwijs en -training aanbieden aan kansarme leerlingen.

Praktische informatie

De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) wordt geregeld en betaald door het Deense Nationaal Agentschap Erasmus+.

Aanmelden

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten.

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan uiterlijk 15 maart 2024 op via https://salto-et.net/events/show/DK01_0572_TSS_2024 (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland twee plaatsen gereserveerd. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 25 maart 2024 informeren over de uitslag van de selectie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven