Skip naar content

TCA | “Civic participation and EU values. Make Europe shine!”

Training and Cooperation Activity | Geef je uiterlijk 9 februari 2024 op via het SALTO-platform!

Alle onderwijssectoren

Wat is het?

De belangrijkste doelstellingen van het TCA zijn:

 • uitwisselen van nationale en internationale goede praktijken op het gebied van burgerparticipatie (horizontale prioriteit van het Erasmus+ 2021-2027 programma);
 • een netwerk opzetten van onderwijsactoren die burgerparticipatie en het democratisch leven bevorderen;
 • belangrijke aanbevelingen over burgerparticipatie ontwikkelen en versterken om mogelijkheden voor dialoog en interactie tussen de deelnemers te creëren;
 • deelnemers voorzien van communicatie- en verspreidingsmiddelen voor de promotie van gemeenschappelijke Europese waarden en de mogelijkheden van het Erasmus+ programma, zodat zij hun rol als "Erasmus+ ambassadeurs" kunnen ontwikkelen.
 • informatie verstrekken over de verkiezingen voor het Europees Parlement 2024 en deelname aan communicatie- en verspreidingscampagnes aanmoedigen.

Voor wie?

 • Individuen, instellingen of organisaties die te maken hebben met onderwijs en opleiding;
 • Deelname aan projecten en mobiliteit van het Erasmus+ programma van de Europese Unie gedurende de afgelopen jaren, zowel van studenten, docenten of opleiders die hebben deelgenomen aan Erasmus+ mobiliteitsprojecten (KA1) en/of samenwerkingspartnerschapsprojecten of strategische partnerschappen (KA2) of deze hebben gecoördineerd;
 • Ervaring met deelname aan Erasmus+ activiteiten, campagnes en conferenties waar persoonlijke verhalen en getuigenissen aan bod komen;
 • Communicatieve vaardigheden om de mogelijkheden van het Erasmus+ programma te verspreiden en een gevoel van Europees burgerschap te stimuleren;
 • Organisatie van communicatie- en verspreidingsactiviteiten in projecten en tijdens Erasmus+-mobiliteiten (website; sociale netwerken; presentaties op conferenties en evenementen; coördinatie van Erasmus+-teams; enz;)
 • Een of andere vorm van erkenning hebben gekregen voor hun opmerkelijke deelname aan Erasmus+ of deel uitmaken van een Europees netwerk of initiatief dat het gevoel van Europees burgerschap bevordert en waar de levenservaringen en verwezenlijkingen van deelname aan het programma worden verspreid: lid zijn van ESN Spanje, een Europrendiz of rolmodel zijn, lid zijn van het Nationale VET-Team Spanje, eTwinning-ambassadeur zijn; hebben deelgenomen aan projecten die erkend zijn als goede praktijk, enz..;
 • Kandidaten die behoren tot verschillende onderwijssectoren en -niveaus of -fasen, soorten onderwijscentra (CEIP, IES, EOI, CEPA, CEP, CIFP...) en met profielen van zowel studenten als docenten die de Spaanse regionale diversiteit weerspiegelen (inclusie en diversiteit, ultraperifere regio, meer landelijke regio's of gebieden, enz.)
 • Voor docenten zal ook rekening worden gehouden met het feit dat ze relevante functies bekleden of hebben bekleed in de onderwijscontext: schoolmanagementteams, cycluscoördinatoren, afdelingshoofden, coördinator van Europese projecten in de school, opleidingsadviseurs in lerarenopleidingscentra, technische onderwijsadviseurs in de provinciale, regionale of nationale overheid, docenten in het buitenland, universitair hoofddocenten, enz.
 • Andere specifieke vereisten die noodzakelijk worden geacht voor deelname aan deze activiteit (ervaring met Erasmus+, specialisatie in een specifiek onderwerp, verspreiding en benutting van resultaten...).

Praktische informatie

De reiskosten worden op declaratiebasis vergoed door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training. Het verblijf (accommodatie, conferentiekosten en maaltijden) wordt geregeld en betaald door het Spaanse Nationaal Agentschap Erasmus+.

Aanmelden

Deelnemers hebben alleen recht op deelname en vergoeding van reis- en verblijfkosten, wanneer de aanmelding via het SALTO platform is verlopen. Hiervoor maak je eerst eenvoudig een account via https://salto-et.net/login/registration, waarna je je voor TCA’s kunt aanmelden. Heb je al een SALTO account, dan hoef je je natuurlijk niet opnieuw te registreren.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie voor deelname. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer via het eigen Nationaal Agentschap een contract, een verslagformulier en een declaratieformulier voor gemaakte kosten.

Wil je deelnemen aan deze TCA? Geef je dan uiterlijk 9 februari 2024 op via https://salto-et.net/events/show/ES01_0589_TSS_2024 (log in en klik op ‘Apply’). Er zijn voor Nederland twee plaatsen gereserveerd. Het NA zal de kandidaten uiterlijk 1 maart 2024 informeren over de uitslag van de selectie.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via tca@erasmusplus.nl

Het is niet meer mogelijk om je voor dit evenement in te schrijven